Vil du være med å styrke og fornye NVEs informasjonsforvaltning?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en utviklings- og endringsorientert medarbeider for å styrke vårt team innen dokumentasjonsforvaltning. Vi har høye ambisjoner for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning i NVE. Hos oss får du bidra til å legge premisser for fremtidsrettet informasjonsforvaltning og digitalisering. Du møter et godt arbeidsmiljø med interessante og varierte arbeidsoppgaver. Til tider har vi stort arbeidspress og du må kunne håndtere både daglig drift og utviklingsoppgaver. I denne stillingen vil du få samarbeide tett med våre IKT-miljøer, saksbehandlere og ledere i organisasjonen. Vi søker en medarbeider som er fleksibel og har pågangsmot. Du ser viktigheten av å holde et høyt faglig nivå og evner å se muligheter for forbedring.

Stillingen er plassert i Administrasjonsavdelingen, Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie. Seksjonen består for tiden av 18 medarbeidere og har en bred oppgaveportefølje. Fellesnevneren er kunnskapsorganisering og tilgjengeliggjøring av informasjon. Vi har ansvar for informasjonsforvaltning, arkivdrift og utvikling, dokumentasjon og formidling av norsk vassdrags- og energihistorie, sektorens kulturminner og NVEs fagbibliotek.

Arbeidsoppgaver

 • Daglige driftsoppgaver i arkivfunksjonen– inngå i rotasjon på driftsoppgaver. 
 • Yte brukerstøtte til NVEs ansatte og være aktiv veileder for saksbehandlere, superbrukere og ledere.
 • Utarbeide kurs og holde opplæring i arkivfaglige temaer og bruken av gjeldende arkiv/saksbehandlersystem (i dag P360). 
 • Bidra til å etablere god dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.
 • Delta i seksjonens forbedrings- og endringsarbeid.
 • Rådgivning til prosesseiere for prosessforbedringer og økt dokumentasjon av virksomheten.
 • Bidra til tverrfaglige oppgaver og prosjekter.
 • Arbeidsoppgavene kan bli endret ved behov.
 • Jobben vil innebære en noe reisevirksomhet NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning- og arkiv eller lignende. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring med saksbehandlings-/arkivsystemer teknisk og funksjonelt fra statlig eller kommunal sektor. NVE har for tiden Public 360 så det er en fordel med erfaring fra dette systemet.
 • God forståelse for utfordringer og utvikling i faget.
 • God generell IT-kompetanse og systemforståelse.
 • Kjennskap til lover og regelverk som regulerer offentlige arkiv, personvern og informasjonssikkerhet.
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Stillingen forutsettes sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (H) før tiltredelse. 

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel, ta nye utfordringer, vise initiativ og endringsvilje.
 • Du er resultatorientert og opptatt av å finne gode løsninger.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, både sosialt og faglig, ved aktiv deltakelse i seksjonen.
 • Evner å tilegne deg ny kunnskap, evaluere informasjon, få overblikk, håndtere kompleksitet.
 • Trives med både daglig drift og utviklingsoppgaver og er opptatt av å yte god service til brukerne.
 • Du må både kunne jobbe selvstendig og i team og følger oppgavene frem til de er løst.
 • Personlig egnet for stillingen tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i en hektisk og sterk kunnskapsorganisasjon
 • Fleksible arbeidstidsordninger, sommertid
 • Eget treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Tilsetting i en IA- organisasjon
 • Gode muligheter for kurs og andre faglige oppdateringer.

Årslønn i stillingskode rådgiver/seniorrådgiver (1434/1363) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

       

Kontaktpersoner

Aina Karlsson
Arkivkeder
Telefonnummer: 966 26 740
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Siri Slettvåg
Seksjonssjef
Telefonnummer: 928 40 448

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger