Vil du være med å stoppe prøvesprengning av atomvåpen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Internasjonalt – Utvikling – Naturvitenskaplig – Relasjonsbygging

 

NORSAR er en viktig bidragsyter i CTBTO (Comprehensive Test Ban Treaty Organisation – www.ctbto.org), og mye av organisasjonens tekniske nettverk er bygget på teknologi utviklet av NORSAR. Vi ønsker å videreutvikle vårt arbeide for å sikre at prøvestansavtalen respekteres ved å fortsette et større internasjonalt ansvar og bidra på flere områder både geografisk, vitenskapelig og teknologisk. Samtidig ser vi et stort potensiale å utvide bruken av vår kompetanse og teknologiske infrastruktur til sivile formål, f.eks. relatert til jordskjelv, steinras, klimaendringer, meteorologi osv.

For å drive denne utviklingen trenger vi en dyktig person som kan ta ansvar for vårt arbeide i CTBTO, derigjennom være en forutsigbar og ambisiøs rådgiver for UD som er vår oppdragsgiver og øvrige, etablerte og nye samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Vi tror du er en aktiv relasjonsbygger som har vært med å utvikle nye tjenester eller teknologi, eller tatt eksisterende leveranser over i nye markeder. Du har en solid teknisk bakgrunn, både fra utdanning og arbeid, og vet hvordan det er å jobbe i eller mot komplekse organisasjoner. Internasjonal erfaring er viktig, og det vil naturligvis være en fordel å ha jobbet opp mot de store internasjonale organisasjonene og deltatt i komplekse forhandlinger.

Ønsker du mer informasjon ta en titt på www.norsar.no, eller kontakt vår rådgiver i HA Consulting,

Håkon Heskja på tlf. 90 50 50 12 eller hakon.heskja@haconsulting.no.

Søk ved å sende en CV til info@haconsulting.no

Kontaktpersoner

Håkon Heskja
rådgiver i HA Consulting
Telefonnummer: 90 50 50 12

Hvem er Norsar?

NORSAR is a not-for-profit research foundation located at Kjeller outside of Oslo, Norway, and operates key seismic and infrasound arrays of the global network for monitoring compliance with the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT. NORSAR conducts research, development and advanced consultancy to the public sector and private customers in the fields of geophysics, seismology, seismic modelling, microseismic- and explosion monitoring, atmospheric infrasound, and earthquake engineering. Read more on www.norsar.no