Vil du være med å skape vekst og utvikling i Kongsvingerregionen?

Forretningsutvikler bedriftsrekruttering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Klosser Innovasjon har hatt god utvikling og vekst de siste årene, og nå styrker vi laget ytterligere ved å ansette en ny forretningsutvikler ved kontoret på Kongsvinger. Våre team utfyller hverandre med forskjellig kompetanse og vi jobber sammen for å finne de beste løsningene.

Kongsvingerregionen består av seks kommuner øst for Oslo lufthavn Gardermoen, og som forretningsutvikler i Klosser Innovasjon skal du på vegne av regionen jobbe med å tilrettelegge for nye og eksisterende bedrifter.

Kongsvingerregionen er i vekst og utvikling, og vi har ferdigregulerte industri- og næringsområder i alle kommunene. Regionen har størst industritetthet i Hedmark, et sterkt næringsliv med solid industrikompetanse og store naturressurser. Nærhet til Oslo, Gardermoen og Europa via Sverige, gjør regionen til et attraktivt sted å etablere og utvide virksomhet.

Vil du være med å gjøre en forskjell i regionen? Bli kjent med regionen på kongsvingerregionen.no

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk jobbing med å finne potensielle selskaper som vil etablere seg sentralt på Østlandet 
 • Kontakte og møte mulige og aktuelle selskaper
 • Skreddersy tilbud basert på kravspesifikasjon fra det enkelte selskap
 • Oppfølging av tilbud og være bedriftens kontaktperson for selskapet i regionen
 • Tett samarbeid med andre medarbeidere i Klosser Innovasjon, kommunene, andre offentlige aktører, private næringsselskaper og eiendomsbesittere.
 • Delta på de fora eller seminarer hvor vi bør være tilstede for å tilby næringsområder til aktuelle bedrifter

Ønsket bakgrunn

 • Minst åtte års erfaring fra for eksempel eiendomsutvikling, bedriftsrekruttering, bank og finans innenfor bedriftsmarkedet eller annen relevant kommersielt arbeid.
 • Kommersielle resultater
 • Stort nettverk er en fordel
 • Relasjonssalg
 • Prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 •  Uredd
 • Tillitsskapende
 • Relasjonsbygger
 • Kommersiell
 • Engasjert 

Kontaktpersoner

Kjersti Wangen
Telefonnummer: 952 31 139

Hvem er Klosser Innovasjon AS?

Klosser Innovasjon AS er et kompetanse- og innovasjonsmiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Innlandet i samarbeid med næringsliv, kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparatet. 

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff. NCE Heidner Biocluster fasiliteres av Klosser Innovasjon AS.

Våre medarbeidere bistår næringslivet aktivt med utviklingsprosjekter, nettverksbygging, finansiering og rådgivning og det legges vekt på hjelp til forretningsutvikling innenfor et bredt bransjespekter.