Vil du være med å skape tillit og verdiskapning i samfunnet?

Distriktssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

En forutsetning for tillit i handel, industri og næringsliv er riktige målinger, og Justervesenets tilsynsavdeling trenger en utviklingsorientert og kunnskapssøkende nøkkelperson som kan bidra til dette. Vi søker: distriktssjef ved Distriktskontor Vest. 

Distriktssjefen er ansvarlig for daglig ledelse og drift av distriktskontoret, og har personalansvar for de ansatte ved kontoret. Distriktskontoret er lokalisert i Bergen, og kontoret har for tiden åtte medarbeidere. Fra distriktskontoret gjennomføres det tilsynsvirksomhet på Vestlandet.

Vi ønsker en medarbeider som

  • har relevant erfaring
  • har høyere utdanning innenfor teknologi, realfag, forvaltning eller lignende relevant erfaring, og som kan vise til gode resultater
  • har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
  • er utviklingsorientert

Vi kan tilby

  • en arbeidsplass under utvikling med et viktig samfunnsoppdrag
  • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
  • fleksitidsordning og medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes med kr 600.000 til kr 700.000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Det må påregnes reiseaktivitet i stillingen. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Send elektronisk søknad/CV via knappen «søk stillingen» på denne siden, innen 03.06.2019. Legg også ved kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning, CV og eventuelle attester.

Se ellers www.justervesenet.no

Kontaktpersoner

Nils Magnar Thomassen
Avdelingsdirektør
Robert Hughes
Underdirektør
Telefonnummer: 64 84 84 84

Hvem er Justervesenet?

Justervesenet er statlig tilsynsmyndighet og et nasjonalt kompetansesenter innen måleteknikk, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur

med nasjonal og internasjonal tillit. Vi er ca. 100 medarbeidere totalt. Justervesenet har hovedkontor på Kjeller, og i tillegg fem distriktskontor som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.