Vil du være med å skape fremtidens digitale løsninger!

Seniorrådgiver Digitalisering/IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon DigITKom:

Norsk akkreditering (NA) er inne i en spennende prosess hvor vi har behov for å modernisere og forbedre arbeidsprosessen. Vi søker derfor etter en engasjert medarbeider til seksjon for Digitalisering-, IT- og Kommunikasjon (DigITKom). Seksjonen er en viktig støttefunksjon for virksomheten og skal i tiden fremover bidra til forbedring i den digitale arbeidsflyt. 

Vi er på jakt etter en som har erfaring med digitalisering av tjenester og IKT. Det vil bli utstrakt samarbeid med fagseksjonene og andre relevante målgrupper. Du vil inngå i et team som har ansvar for digital utvikling, support og drift av NAs IT systemer og digitale kommunikasjonskanaler.

Arbeidsoppgaver:

Du vil i tett samarbeid med seksjonens øvrige medarbeidere arbeide med utviklingsprosjekter på interne systemer og eksterne tjenesteplattformer. Våre utviklingsprosjekt skal bidra til utforming av effektiv, fremtidsrettet og helhetlig løsningsarkitektur. Dette vil skje i tett samarbeid med eksterne konsulenter.

Dette kan være å:

 • identifisere og drive digitaliseringsprosjekt fremover
 • følge opp offentlige anskaffelser innen fagområdet
 • digitalisere arbeidsflyten i akkrediteringsprosessen sammen med eksterne samarbeidspartnere
 • bistå med teknisk støtte til EPIserver løsning på web
 • bistå med teknisk IKT support mot ansatte
 • utarbeide og gjennomføre intern opplæring
 • Bidra til at NA har et godt grunnlag for å ta gode og fremtidsrettede digitale løsningsvalg som er strategisk forankret. DigITKom er eier av teknisk infrastruktur og drift. Det må påregnes drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt å utføre andre arbeidsoppgaver som er tillagt seksjonen.

Vi ser etter deg som kjenner seg igjen i flere av følgende punkter:

 • Relevant høyere utdanning innen IT, minimum bachelornivå
 • Som har prosjektkompetanse og erfaring fra digitaliseringsprosjekt
 • Som er bruker- og kundeorientert med et sterkt ønske om å finne gode løsninger
 • Som har teknologiforståelse og gjerne innsikt i programmering
 • Som har kjennskap til offentlig anskaffelser
 • Som har kjennskap til smidig arbeidsmetodikk
 • Som har kjennskap til risikoanalyser og risikostyring
 • Som er opptatt av informasjonssikkerhet
 • Som er flink til å se helheten og konkretisere problemstillinger og løsninger
 • Kjennskap til ISO 27000-serien er en fordel
 • Vi benytter Office 365 og baserer oss på Microsoftplattformene. Du har muligens også kjennskap til Microsoft server, MS SQL, VMWare, EPIserver, Fortinet. Det forventes at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig, men også godt i team
 • Jobbe strukturert og planmessig
 • Stort engasjement for muligheter i ny teknologi
 • Analytisk og strategisk tenkning
 • Ta initiativ og etablere gode relasjoner internt og eksternt
 • Lagspiller som bidrar til godt arbeidsmiljø og arbeidsglede
 • Du har praktisk tilnærming og setter brukerne i sentrum
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Fast stilling som Seniorrådgiver stillingskode 1364, fra kr 532 300 til kr 813 400
 • For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan annen stillingskode og høyere avlønning vurderes
 • Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • Stillingsbrøk 100%
 • Vi har fleksitidsordning med sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode forsikringsordninger
 • Arbeidet i etaten er preget av stor aktivitet, et godt faglig miljø og hyggelige medarbeidere
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Fine lokaler sentralt i Lillestrøm med nærhet til tog og buss

Generell informasjon:

NA legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Du er velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Bente M. Skjetne, Avdelingsdirektør, Mobil 907 58 802

Finn Tore Kjuul, Seniorrådgiver IKT, Mobil 951 06 177

Elin K. Berntsen, HR/Personal, Mobil 951 51 476

For nærmere informasjon om NA henvises til vår hjemmeside www.akkreditert.no

Kontaktpersoner

Bente M. Skjetne
Avdelingsdirektør
E-postadresse: bms@akkreditert.no
Mobil: 907 58 802
Elin K. Berntsen
HR/Personal
Mobil: 951 51 476
Finn Tore Kjuul
Seniorrådgiver IKT
Mobil: 951 06 177

Hvem er Norsk akkreditering?

Norsk akkreditering (NA) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vårt oppdrag er å sikre internasjonal tillit til norske varer og tjenester. Dette gjør vi ved å vurdere kompetanse og kvalitet på tjenester som utføres av norske virksomheter. Eksempler på slike virksomheter er kalibreringslaboratorier, medisinske laboratorier, virksomheter som inspiserer oppdrettsanlegg for fisk, virksomheter som sertifiserer sveisere mm.

Det er etablert ett akkrediteringsorgan i hvert land innen EU/EFTA. NA har utstrakt samarbeid med disse organene, både på faglig og overordnet nivå, og har signert multilaterale avtaler om gjensidig anerkjennelse, både på europeisk nivå (European Accreditation - EA) og internasjonalt nivå (International Laboratory Accreditation - ILAC og International Accreditation Forum - IAF).  

NAs virksomhet er hjemlet i Lov om det frie varebytte i Europa, EØS-vareloven. Etaten har 29 ansatte og holder til i Lillestrøm.