Vil du være med å skape en av de beste søkeopplevelsene i Norge?

Rådgiver/seniorrådgiver - virksomhetssøk (Enterprise search)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

DSS har som oppgave å tilrettelegge systemer og prosesser for å sikre at virksomhetskritiske data for departementene forvaltes på en strukturert måte og lett kan gjenbrukes. Vi har utviklet et virksomhetssøk som sørger for søk innen flere virksomhetskritiske områder som f.eks. saksbehandling, budsjettarbeid, etatsstyring og kommunikasjon/formidling. Vi trenger å styrke innsatsen på dette området spesielt, og søk generelt – inkludert søk på eksterne tjenester.

Du vil få ansvaret for å øke kvaliteten i virksomhetssøket i departementsfellesskapet og DSS; På den måten vil du bidra til at 4600 ansatte i departementene får en mer effektiv hverdag. Vår ambisjon er å skape en av de beste søkeopplevelsene i Norge for interne løsninger og vi håper du vil være med på dette spennende arbeidet!

 

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle virksomhetssøket
 • Delta i prosjekter som inkluderer analyse av bruksmønstre, organisering og forbedring av innhold og funksjonalitet.
 • Finne gode løsninger og følge opp disse i samarbeid med brukerne og utviklingsteamet i DSS.
 • Oppfølging av interessenter:
  • Tjeneste- og kildeeiere, f.eks. intranettet og ansattkatalogen (IDM)
  • Relevante avdelinger i departementsfellesskapet
  • Organisere workshops og arbeidsmøter med mange deltakere
  • Ansvarlig for informasjon om planlagte utviklingsløp, skape engasjement og eierskap til utvikling av virksomhetssøket.
  • Ansvarlig for rapportering på KPIer.

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Ha god teknisk forståelse og evne til å omsette dette til gode brukeropplevelser
 • Overordnet kunnskap om søk og om informasjonsarkitektur, forvaltnings- og virksomhetsarkitektur
 • Erfaring med drift og forvaltning av søk, blant annet:
  • Søkelogganalyse
  • Søkemotoroptimalisering
  • Rank tuning og klassifisering av ustrukturerte data.
 • Evne til å kunne kommunisere tekniske aspekter til et ikke-teknisk publikum
 • Du har god formidlingsevne på norsk og engelsk

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Det er fordel, men ikke krav, om søkeren har en viss innsikt innen noen av følgende områder:
  • Strukturerte dataformater (JSON og XML).
  • Søkeplattformer, gjerne SharePoint og/eller ElasticSearch.
  • Front end-rammeverk inklusive HTML, CSS, Bootstrap, Material design, Office UI Fabric og JavaScript.
  • Erfaring med bruk av PowerShell, Python og andre rammeverk til bruk i utvikling og konfigurasjon.
 • Erfaring med utforming av strategi og planer for utvikling og bruk av digitale tjenester
 • Strategisk tilnærming til informasjonsforvaltning, utnyttelse av teknologi- og kommunikasjonsflater
 • Kjennskap til departementenes virksomhetskritiske prosesser og beslutningsprosesser er en fordel
 • Kjennskap til Prince2-metodikk

 

Utdannelse og erfaring: 

 • Relevant høyere utdannelse på masternivå fra høyskole eller universitet. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Det kreves minst fem års dokumentert relevant erfaring utover utdanning for seniorrådgiver, minst tre år for rådgiver

 

Personlige egenskaper: 

 • Du har meget gode samarbeidsevner, du er utadvendt og liker å jobbe med ulike type mennesker
 • Som person er du svært nysgjerrig, selvgående og inkluderende
 • Du har høy gjennomføringsevne og kan begeistre andre med dine ideer
 • Du kan skape forståelse for komplekse problemstillinger og bidra til helhetlig forståelse

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

 

Andre opplysninger: 

 • Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden 
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden

 

Lønn:  

Stillingen er lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver i st.kode 1434/1364, fra kr 532.400,- til 704.800,-, avhengig av kompetanse og tariffområde. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

 

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Varierende og spennende arbeidshverdag
 • Engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

 

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering. 

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Marta Prerovska
Seksjonssjef
Mette Haga Nielsen
Fungerende seksjonssjef

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.