Vil du være med å sikre et transparent kraftmarked?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som vil jobbe for et velfungerende kraftmarked gjennom overvåking og håndheving av regler for transparens og markedsadferd. Stillingen er fast og gir solid kompetanse om kraftmarkedet kombinert med programmerings muligheter og oppgaver med viktig samfunnsmessig problemstillinger.

Engrosmarked er en seksjon i avdeling for Reguleringsmyndighet for energi. I seksjonen vil du få 10 gode kolleger som i hovedsak har bakgrunn innen økonomi. Hos oss blir du del av et faglig sterkt miljø som har et godt og travelt samarbeidsmiljø. Kjerneoppgaven vår er å sikre et velfungerende kraftmarked i Norge. Det innebærer oppfølging av markedsplassen for handel med kraft og sikre effektiv utnyttelse av de norske mellomlandsforbindelsene samt å sikre transparens gjennom overvåking og håndheving av markedsadferdsregelverket. Stillingen er knyttet til markedsovervåkingen, særlig til utvikling og vedlikehold av markedsovervåkingsverktøyet, dokumentasjon, vurdering og oppfølging av saker.

Du vil inngå i seksjonens arbeid ut ifra en vurdering av behov og kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Din arbeidshverdag er preget av stort ansvar med komplekse problemstillinger. Stillingen gir også mulighet for å utvikle din interesse for programmering.

Dine arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Markedsadferd, spesielt arbeid med markedsovervåkingsverktøy og oppfølging av saker ved brudd på regelverk.
 • Dialogen mellom fagseksjonen og IT-avdelingen, herunder bidra til videreutvikling og vedlikehold av IT-verktøy for markedsovervåking.
 • Oppfølging og tilsyn med aktører i kraftmarkedet, herunder oppfølging av aktørenes publisering av informasjon.
 • Seksjonens arbeid nasjonalt og europeisk med utvikling og gjennomføring av regelverk knyttet til kraftmarkedet.
 • Behandling av klager og henvendelser knyttet til seksjonens ansvarsområder. 

Reisevirksomhet i Norden og Europa må påregnes (10-15 reisedøgn pr år).

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det stilles krav til relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, med for eksempel økonomi eller IT i fagkretsen.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig.
 • Du må ha god forståelse og kunnskap om hvordan kraftmarkedet fungerer og hvordan markedsaktørene agerer.

Ønskelig/fordelaktig:

 • Relevant arbeidserfaring fra kraftmarkedet, markedsovervåking, analysevirksomhet, eller liknende vil bli tillagt vekt.
 • Fordelaktig med kjennskap til datavarehusteknologi, programmering og analyseverktøy (f. eks. Python, R eller PowerBI).

Personlige egenskaper

Som person er du faglig sterk, har gode analytiske evner og bidrar positivt til godt arbeidsmiljø. Du er samarbeids orientert og kan samtidig arbeide selvstendig. Høy gjennomføringevne samt nøyaktig og strukturert arbeidsform er nødvendig. Du har stor arbeidskapasitet og ambisjoner om en bratt lærings kurve med masse utfordringer.

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling. Du blir en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med høy tverrfaglig kompetanse hvor faglig diskusjon og utvikling er i fokus. Som medarbeider er du med å ta viktige beslutninger, har mulighet til å påvirke utviklingen i kraftmarkedet og få en stor kontaktflate både internt og eksternt. Vi har et godt arbeidsmiljø og legger vekt på samarbeid og lagfølelse.

 • flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode seniorrådgiver vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Søk stillingen elektronisk fra vår hjemmeside www.nve.noVitnemål og attester ønskes som vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål returneres ikke.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Helena Lindstad
Fungerende seksjonssjef
Telefonnummer: 480 61 027
Jonas Bøe
Rådgiver
Telefonnummer: 954 61 706
Maja Kindseth
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 91 25

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger