Vil du være med å sikre et transparent kraftmarked?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som vil bidra til å sikre et velfungerende marked gjennom overvåking og håndheving av regler for transparens og markedsadferd.

Seksjon for engromarkedet har ledig en fast stilling for deg som vil jobbe med markedsovervåkingen, med særlig fokus på utvikling og vedlikehold av markedsovervåkingsverktøyet, dokumentasjon, vurdering og oppfølging av saker. Du vil få mulighet til å delta i europeiske og nordiske arbeidsgrupper og du vil opparbeide deg en bred kontaktflate mot myndigheter og bransje.

Engrosmarked er en seksjon i avdeling for Reguleringsmyndighet for energi. Seksjonen har ansvar for å sikre et velfungerende kraftmarked i Norge. Det innebærer oppfølging av markedsplassen for handel med kraft, sikre effektiv utnyttelse av de norske mellomlandsforbindelsene, samt å sikre transparens gjennom overvåking og håndheving av markedsadferdsregelverket.

Vi er i dag 10 medarbeidere i seksjonen som utfører et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder. Vi deltar aktivt i europeisk og nordisk samarbeid om utforming, fortolkning og implementering av regelverk knyttet til markedsplasser for handel med kraft, regler for utnyttelse av nettet og markedsadferd.

Du vil inngå i seksjonens arbeid ut i fra en vurdering av behov og kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver knyttet til markedsadferd, spesielt arbeid med markedsovervåkingsverktøy og oppfølging av saker ved brudd på regelverk.
 • Være bindeledd mellom fagseksjonen og IT-avdelingen, herunder bidra til videreutvikling og vedlikehold av IT-verktøy for markedsovervåking.
 • Oppfølging og tilsyn med aktører i kraftmarkedet, herunder oppfølging av aktørenes publisering av informasjon.
 • Bidra i seksjonens arbeid nasjonalt og europeisk med utvikling og gjennomføring av regelverk knyttet til kraftmarkedet.
 • Behandling av klager og henvendelser knyttet til seksjonens ansvarsområder.

Reisevirksomhet i Norden og Europa må påregnes (10-15 reisedøgn pr år).

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det stilles krav til relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, som for eksempel samfunnsøkonom, industriell økonom eller siviløkonom.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig.
 • Må ha god forståelse og kunnskap om hvordan kraftmarkedet fungerer og hvordan markedsaktørene agerer.
 • Relevant arbeidserfaring fra kraftmarkedet, markedsovervåking, analysevirksomhet, eller liknende vil bli tillagt vekt.
 • Fordelaktig med kjennskap til datavarehusteknologi og analyseverktøy (f. eks. Python, R eller PowerBI).

Personlige egenskaper

 • Har analytiske evner og en nøyaktig og strukturert arbeidsform.
 • Liker å arbeide både selvstendig og i team på tvers av fagdisipliner.
 • Er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner.
 • Er resultatorientert, serviceinnstilt og ansvarsbevisst.
 • Trives i et travelt miljø og har stor arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • sterk kunnskapsorganisasjon
 • sterkt tverrfaglig miljø
 • rom for personlig utvikling gjennom bl.a. tverrfaglige prosjekter og internasjonalt samarbeid
 • innflytelse på viktige samfunnsområder
 • stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • mulighet til å påvirke utviklingen i kraftmarkedet
 • flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse 
 • årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 620 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver (1407/1434) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn eller stillingskode seniorrådgiver (1364) vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Søk stillingen elektronisk fra vår hjemmeside www.nve.no

Vitnemål og attester ønskes som vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål returneres ikke.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Kristin Kolseth
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 22 95 90 47
Maja Sun Kindseth
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 91 25
Vivi Mathiesen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 91 41

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger