Vil du være med å overvåke mikroplast i maten vår?

Senioringeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Havforskingsinstituttet har vi ledig en fast stilling som senioringeniør. Vi ser etter deg som har lyst å være med og etablere analysemetoder for overvåkning av mikroplast i sjømat og miljø i vårt laboratorium for kjemi- og fremmedstoffer.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være

 • utvikling og etablering av metoder for analyse på pyrolyse-GC-Orbitrap
 • utvikling og etablering av kjemiske metoder for analyse av mikroplast i sjømat og sedimenter
 • prøveopparbeiding, analyse og vurdering av resultater
 • oppfølging av og etablering av kvalitetssikringsrutiner
 • daglig drift og vedlikehold av laboratoriets utstyr

I denne stillingen vil du både være med på etablering av nye metoder, samt arbeide etter etablerte rutiner og analyseprotokoller. Fordeling mellom metodeutvikling og rutinearbeid vil variere etter hvilke oppgaver laboratoriet har til enhver tid, det er derfor viktig at du trives med begge deler.  

Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Laboratorium for kjemi- og fremmedstoffer utfører analyser av uønskede stoffer i mat og miljø. Her analyseres prøver av fôr, fisk og annen sjømat, samt plankton og sedimenter. Laboratoriet har en moderne instrumentpark hvor hovedprinsippet er kromatografi koblet til massespektrometri. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 17025 og er nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for ulike fremmedstoff.

Plastforurensing er et økende problem, og det er nødvendig å undersøke nærmere hvordan mindre plastpartikler kan påvirke miljøet, næringskjeder og mennesket som konsumenter. Vi har etablert et nytt og moderne laboratorium for analyse av mikroplast i mat og miljø, og utvikler metodikk for prøveopparbeidelse og instrumentanalyse. Arbeidet i laboratoriet består av ekstrahering og separasjon av mikroplast med kjemisk og enzymatisk nedbrytning av biologisk materiale, samt tetthetsseparasjon fra sediment. Prøvene analyseres med ATR-FTIR, µFTIR og pyrolyse-GC-Orbitrap massespektrometri.

Kvalifikasjonskrav

Til denne tillingen søker vi en person med

 • relevant utdanning med mastergrad fra universitet innen analytisk kjemi, eller tilsvarende, samt noen års relevant erfaring
 • erfaring fra metodeutvikling innan massespektrometri
 • erfaring fra etablering av kjemiske analysemetoder
 • god praktisk forståelse for analysearbeid
 • gode datakunnskaper    

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.

Ønskelig kompetanse og erfaring

 • gode engelskkunnskaper til å kunne holde deg oppdatert på faglitteratur og delta i internasjonale prosjekter
 • delaktig i publisering av kjemiske analysemetoder 
 • erfaring fra relevante analyseteknikker som pyrolyse, gasskromatografi og høyoppløselig massespektrometri (for eksempel Orbitrap)
 • erfaring med standardiserings- og kvalitetssikringsarbeid

Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Hos oss vil du både arbeide selvstendig med etablering av kjemiske metoder, samt samarbeide tett med kollegaene dine på tvers av laboratorie- og forskergrupper. Vi ser derfor etter deg som

 • har gode kommunikasjonsegenskaper
 • fremmer god lagånd
 • har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig

Vi vektlegger fleksibilitet med hensyn til å ta på deg oppgaver som er nødvendige for den daglige driften av laboratoriet.

Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav, samt huke av for at du ønsker positiv særbehandling når du søker. Du kan lese mer om kravene her.

Vi tilbyr

 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • et spennende og solid fagmiljø
 • lokaler sentralt i Bergen
 • fleksitidsordning, med sommer- og vintertid
 • offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • bedriftshytter
 • bedriftsidrettslag

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes som 1181 senioringeniør i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Fra bruttolønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. CV, vitnemål og relevante attester skal legges ved i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen kan du kontakte seksjonsleder Bergitte Reiersen på telefon +47 915 74 120, eller e-post: bergitte.reiersen@hi.no

Besøk gjerne våre nettsider på www.hi.no.

Havforskningsinstituttet feirer 120 år!

Her får du et lite innblikk i hvordan vi har jobbet de siste 120 årene.

Kontaktpersoner

Bergitte Reiersen
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 915 74 120

Hvem er Havforskningsinstituttet?

Havforskningsinstituttet er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter syv forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.