Vil du være med å legge til rette for bedre konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker to medarbeidere med økonomikompetansen, interesse for kraftmarkedet og digitalisering. Du trives med utfordrende oppgaver, tverrfaglig samarbeid, utstrakt dialog med publikum og en engasjert bransje. Stillingene passer for deg som ønsker å bidra til et velfungerende sluttbrukermarked for kraft.   I seksjon for sluttbrukermarked (RME-S) vil du inngå i et team på åtte dyktige medarbeidere med kompetanse innenfor samfunnsøkonomi og IKT. Seksjonen bidrar til et mer velfungerende og tilpasningsdyktig sluttbrukermarked med like vilkår for alle aktører. Vi ser til at gjeldende regelverk overholdes og videreutvikler dette, for å ivareta og forbedre effektiviteten i kraftmarkedet. Sammen med nordiske og europeiske regulatorer jobber vi med regelverksutvikling og -implementering, og tilrettelegger for at ny teknologi tas i bruk til det beste for kunden. Hos oss vil du få god innsikt i hvordan kraftmarkedet fungerer, og hvordan forvaltningen samarbeider med forskjellige interessenter. Trass i at det norske sluttbrukermarkedet for kraft har vært åpent for konkurranse siden nittitallet, er det fremdeles store lokale konsentrasjoner. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) jobber langs flere akser for å bedre konkurransevilkårene for kraftleverandører, og for å legge til rette for et effektivt marked som er enkelt for forbrukerne å orientere seg i.

På samme tid som markedet utvikler seg, gir teknologiutviklingen nye muligheter for effektivisering. Smarte strømmålere er rullet ut til alle sluttbrukere, og data fra disse samles i en nasjonal hub kalt "Elhub". Denne startet opp februar 2019, og har stort potensiale for å gi økte gevinster for samfunnet. 

   

Arbeidsoppgaver

 • Delta i arbeidet med å videreutvikle Elhub, sikre god datakvalitet og følge opp aktørenes plikter til datautveksling.
 • Bidra til likere konkurransevilkår for kraftleverandørene. En viktig oppgave vil være å utvikle effektiv regulering for betalingsstrømmer mellom forbruker og profesjonelle aktører. Interesse for felt som forbrukerrettigheter, kjøp/salg av fordringer, vurderinger av likviditet og risiko hos aktørene, regnskapssystemer og andre IT-systemer for utveksling er en fordel.
 • Bidra til å gjøre markedet lettere å forstå for strømkundene f.eks. ved å utvikle et  klarere skille mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet.
 • Bidra i tilsyn med aktører i sluttbrukermarkedet, statistikk-utarbeidelse og regelverksutvikling i tillegg til andre oppgaver og prosjekter etter behov.
 • Noe reisevirksomhet (10-15 døgn per år) må påregnes.      

Oppgaver og ansvarsområder vil fordeles gitt de to nye medarbeidernes erfaring, kompetanse og personlige ønsker samt seksjonens og avdelingens behov. Oppgavene vil kunne utvikle seg over tid. NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyre utdannelse på masternivå med økonomi i fagkretsen.
 • Kjennskap til eller interesse for kraftmarkedet og for digitalisering.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Ønskelig/fordelaktig:

 • Relevant erfaring fra kraftbransjen eller offentlig forvaltning vil bli tillagt vekt.
 • IKT-kunnskaper/interesse: utvikling, databasearbeid, sikkerhet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor gitte rammer
 • Nysgjerrighet på nyskapende løsninger og på fagområder som tilgrenser ens eget
 • Evne til å belyse en problemstilling fra flere vinkler
 • Analytiske evner
 • Løsningsorientert
 • Evne til å jobbe parallelt med flere problemstillinger
 • Positiv innstilling
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • sterk kunnskapsorganisasjon med et sterkt tverrfaglig miljø
 • rom for personlig utvikling gjennom bl.a. tverrfaglige prosjekter og internasjonalt samarbeid
 • innflytelse på viktige samfunnsområder
 • stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • mulighet til å påvirke utviklingen i kraftmarkedet
 • Lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 600 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver (1408/1434) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn og/eller stillingskode seniorrådgiver (1364) vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Kontaktpersoner

Guro Grøtterud
Seksjonssjef
E-postadresse: ggro@nve.no
Telefonnummer: 456 32 677
Maja Sun Kindseth
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 91 25
Pia Engh Roll
Rådgiver
E-postadresse: pir@nve.no
Telefonnummer: 450 03 773

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger