Vil du være med å legge strategi for Sandefjord kommunes eiendomsforvaltning?

Strategisk eiendomsforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om tjenestested 

Kommunalområde Miljø- og plansaker i Sandefjord kommune består av fem seksjoner. Eiendomsforvaltning er en av seksjonene, og lagt inn under kommunalområde etter en nylig gjennomført organisasjonsendring.

Kommunens eiendomssjef leder seksjon Eiendomsforvaltning, som i dag består av fem enheter og en eiendomsstab. Stillingen som strategisk eiendomsforvalter er plassert i eiendomsstaben.

Som strategisk eiendomsforvalter vil du være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø i seksjonen.

Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus, og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler. Kommunen har ca. 340.000 m2 formålsbygg og ca. 700 boliger, og ønsker størst mulig andel planlagt vedlikehold.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er nyopprettet og du vil ha muligheter for å være med å utforme stillingens innhold. Hovedarbeidsoppgave vil være å utarbeide strategi og systematisere eiendomsforvaltningen med planlegging, organisering, styring og kontroll av drift- og vedlikehold av bygningsmassen.

 • Utarbeide strategi og systematikk for eiendomsforvaltningen
 • Saksbehandling og oppfølging
 • Bidra til gjennomføring av nye større utbyggingsprosjekter.
 • Utvikle kommunale eiendommer
 • Etablere et rasjonelt system for planlegging og styring, hvor:
  • Prioriterte brukerbehov ivaretas
  • Effektiv arealutnyttelse sikres
  • Verdibevarende vedlikehold ivaretas
  • Kostnadseffektiv drift sikres
  • Det er målrettet utvikling av eiendommenes kvaliteter
  • Langsiktig forvaltning ivaretas 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på bachelornivå, lang relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet
 • Kunnskap om og erfaring fra fagfeltet
 • Erfaring fra kommunal sektor er ønskelig
 • God forståelse for økonomi og rammebetingelser

Personlige egenskaper

 • Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk
 • Effektiv og løsningsorientert
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter,  både i det offentlige rom og internt

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Arbeid i et trivelig miljø
 • Bedriftsidrettslag
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8430 rådgiver.

Kontaktpersoner

Nils Aspø
Telefonnummer: +47 33416315
Sindre Væren Rørby
Kommunalsjef
Telefonnummer: +47 33416370

Hvem er Sandefjord kommune?

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og det tar kun en times tid til Oslo. Det er også særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har over 62 000 innbyggere. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.