Vil du være med å lede Stjørdal kommune?

Leder teknisk etat

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å lede Stjørdal kommune?

Vi søker en utviklingsorientert og inspirerende leder innen områdene samfunn, næring og tekniske tjenester.

Vår tekniske sjef går over i stillingen som assisterende rådmann og vi ser etter deg som ønsker å lede og videreutvikle sentrale funksjoner i kommunen innen kommunal eiendom, kommunalteknikk, arealforvaltning, næring, renhold, samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen og Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT).

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Initiere, lede og koordinere kommunens satsing på samfunnsplanlegging  og tekniske tjenester.
 • Tilrettelegge for å følge opp politiske målsettinger, strategier, planer og bestillinger.
 • Ansvar for etatens oppgaver innen lovpålagt forvaltning, planlegging og drift.
 • Tilrettelegge for videre digital omstilling ifm utførelsen av etatens oppgaver.
 • Samhandle med næringsliv og innbyggere.
 • Resultat- personal- og økonomiansvar.
 • Ivareta et helhetlig perspektiv på kommunens utvikling.
 • Være en aktiv part i rådmannens ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning og arbeidserfaring.
 • Du kan vise til gode resultater som leder i komplekse organisasjoner.
 • Kunnskap om kommunal virksomhet eller annen offentlig virksomhet.
 • Du har erfaring fra ledelse av strategisk plan- og utviklingsarbeid.
 • Du har god økonomi- og budsjettforståelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en utviklings- og resultatorientert kvinne/mann.
 • Kan bygge relasjoner og oppnå resultater gjennom samhandling og medvirkning.
 • Kan skape tydelige forventninger og inspirere ledere og medarbeidere.
 • Være utadvendt, offensiv og ha et sterkt engasjement for å utvikle etaten.
 • Er analytisk, og arbeider målrettet og systematisk.
 • Har stor arbeidskapasitet og har evne til å prioritere og delegere. 
 • Du må være endringsvillig, da etaten er i stadig utvikling.

Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning.

Vi kan tilby:

 • Krevende arbeidsoppgaver som samtidig gir positive utfordringer og muligheter. 
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø, gode muligheter for egenutvikling og mulighet for å bidra til å utvikle organisasjonen i positiv retning. 
 • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår, samt gode pensjon- og forsikringsordninger. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.
 • Stillingen er en åremålsstilling på 6 år.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Albert A. Verhagen, tlf.  918 97 713 eller Hege Svendsen, FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920 eller Kjell-Inge Fremo, tlf. 900 22 300. Alle henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver hvis ønskelig, i innledende fase.

Søk på stillingene på www.fremobemanning.no/ledige-stillinger eller via søknadsknappen.

Søknadsfrist 5. januar.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Kontaktpersoner

Kjell-Inge Fremo
FREMO Rekruttering
Mobil: 900 22 300
Anne Kathrine Slungård
Rådmann
Mobil: 482 48 875
Hege Svendsen,
FREMO Rekruttering
Mobil: 905 87 920

Hvem er Stjørdal Kommune?

Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor?

Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal – en by i vekst. Byen har et mangfold og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort vei til unike naturopplevelser og det gode bylivet – du velger selv.