Vil du være med å lede ny avdeling i Stavanger og samtidig bidra til at norsk næringsliv lykkes?

Avdelingsleder Dataintelligens

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Under pandemien har du kanskje kjent på hva som er viktig for deg og at du har lyst til å utgjøre en større forskjell? I Innovasjon Norge jobber vi med å skape arbeidsplasser i Norge, etter pandemien er det viktigere enn noensinne. Men det er ikke nok, vi må også dreie de norske arbeidsplassene mot en mer bærekraftig fremtid. Det er ingen liten eller enkel oppgave, men vi liker å løse vanskelige problemstillinger.

Vi er lidenskapelig opptatt av kundene våre, det er bedriftsledere i alle former og farger, men felles for alle er at de har idéer og drømmer de virkelig brenner for. Innovasjon Norge gir disse lokale ideene globale muligheter. Visste du for eksempel at en av kundene våre sparer samfunnet for et årlig CO2-utslipp tilsvarende 10 000 biler? Eller at ny norsk ultralydteknologi kan redde for tidlig fødte barn? Les mer om vår kunder på innovasjonnorge.no og bli inspirert, det blir i alle fall vi.

Om stillingen

Vi søker leder for en ny avdeling i Innovasjon Norge. Ny leder får bidra til utformingen av, og ta ansvar for oppbygging og profesjonalisering av et ekspansivt miljø rundt data og bruken av dem i Innovasjon Norge. Stillingen medfører omfattende kontakt og samarbeid internt og eksternt, og gir store muligheter for personlig og faglig utvikling i et tverrfaglig kompetansemiljø.

Avdelingen vil være navet for data i Innovasjon Norge og utforme datastrategi som skal maksimere verdiskapning fra innsamling, sammenstilling, generering og tilgjengeliggjøring av data. Det må skapes bevissthet og kunnskap om data og styrke datadrevet kultur og adferd som hensyntar organisasjonens informasjonsarkitektur. Avdelingen vil gå foran i bruk av kunstig intelligens og maskinlæring samt lede arbeidet med informasjonsarkitektur. På denne måten er avdelingen pådriver for bruken av data og algoritmer som en essensiell bidragsyter i digitaliseringen. Tilrettelegging og opplæring i bruk av verktøy og arbeidsprosesser er en viktig del av det vi jobber med.

Som leder forventes det at du er spydspiss for hele organisasjonen i å ta i bruk data og bidrar til god bevissthet og kunnskap for å sikre en datadrevet kultur og adferd.

Avdelingen vil være basert i Stavanger.

Om oss og teamene våre

Du tenker kanskje at offentlig sektor henger etter på ny teknologi og er glad i papirer, stempel og lange utredninger? Vi var en av de første offentlige aktørene som tok hele steget over til offentlig sky (Azure) og i 2020 begynte vi utvikling av, og tok i bruk, maskinlæringsalgoritmer.

Per i dag har vi ca 15 Team som leverer forskjellige produkter og tjenester. Disse består av interaksjonsdesignere, utviklere og rådgivere fra linjen for å få en god blanding av kompetanse. Vi ser det fungerer og alle lærer av hverandre. Teamene setter egne mål og finner selv ut av hvordan de best kan oppnå resultatene. Vi tror på at flinke folk som sitter tett på problemstillinger, analyserer bruksmønstre og eksperimenterer med ulike løsninger, tar de beste beslutningene.

Disse teamene har ansvar for hele livsløpet til produkter og tjenester, både vedlikehold og videreutvikling. You build it, you run it.

Denne avdelingen vil jobbe etter mange av de samme prinsippene som andre Team. Det er viktig del av arbeidsdagen til ny leder å koordinere og prioritere arbeidet i avdelingen og samtidig sikre godt samarbeid med andre Team.  

Vi ansetter mange typer tekniske spesialister, både fordi det er en viktig strategi for Innovasjon Norge og fordi styret har bedt oss om å bli et mer digitalt selskap. Vi har tro på at interne ressurser skaper enda større eierskap og engasjement rundt våre digitale løsninger. Vår endringsreise betyr at vi har behov for flere dyktige ansatte som både kan bidra og utfordre oss.

Avdelingen hører til i divisjonen Mennesker og Teknologi. Vi har kalt divisjonen det fordi folkene er viktigst, og vi trenger samspillet med teknologi for å løse utfordringene. Ved å samle både HR, og det man tradisjonelt ville kalt IT, samt forretningsutvikling, under samme paraply tror vi at vi kan øke farten i det digitale skiftet og den videre utviklingen av Innovasjon Norge.

Personlige egenskaper vi ser etter

 • Strukturert, drivende og inspirerende, og har evner til å lede både direkte og i matrise
 • Helhetstenkende person med evne til å prioritere, sette retning og styre etter mål
 • Analytisk, med evne til å håndtere og forenkle komplekse saksforhold
 • Resultatorientert med høy gjennomføringsevne og fokus på verdiskaping

Det er viktig at du har

 • Høyere relevant utdanning f.eks systemutvikling, kommunikasjonsteknologi eller informatikk. Relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • Stor interesse for å jobbe med andre mennesker, utvikling av kompetanse og beste praksis
 • God kjennskap til smidige metoder og produktutvikling og erfaring fra oppbygging og ledelse av smidige Team
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med å lede endring av tverrfaglige miljøer i en distribuert organisasjon
 • Erfaring med oppbygging av Data Science og Data Engineering miljø
 • Erfaring med data governance, data management og informasjonsarkitektur
 • Forståelse av metamodeller, taksonomier og ontologier, samt utfordringene med å anvende strukturerte teknikker (datamodellering) på mindre strukturerte kilder.

Hva tilbyr vi?

 • Mulighet til å videreutvikle din kjernekompetanse innen teknologi og ledelse
 • Mulighet til innflytelse på Innovasjon Norges overordnet styringsstruktur for digitalisering og applikasjonsutvikling
 • Et fremoverlent teknologimiljø med engasjerte og dyktige kolleger, og høy trivselsfaktor
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, inkludert medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger

I 2021 stemte norske studenter frem Innovasjon Norge som en av Norges mest attraktive arbeidsgivere (Universum Global-undersøkelsen). Bli med og gjør en forskjell med oss!

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Tron Gjedrem, tlf. +47 951 94 010, eller Terje Helle, tlf +47 992 70 023. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Kontaktpersoner

Terje Helle
Rådgiver, Prime Executive
Telefonnummer: +47 992 70 023
Tron Gjedrem
Rådgiver, Prime Executive
Telefonnummer: +47 951 94 010

Hvem er Innovasjon Norge -?

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.