Vil du være med å lede kriminalomsorgens digitale løft?

Leder IKT infrastruktur og applikasjonsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) skal de neste årene innføre flere moderne IKT-system og må sørge for å levere en sikker, kostnadseffektiv og fremtidsrettet infrastruktur. 

Det er store forventninger til at digitalisering skal fornye og forbedre kriminalomsorgens arbeidsmetoder og samhandling. Både ansatte, domfelte, innsatte, pårørende, parter i straffesakskjeden og øvrige i samfunnet skal oppleve effekter av dette.

Det er utarbeidet en solid strategisk plattform for mål og tiltaksområder som skal bidra til å løfte Kriminalomsorgen inn i det digitale skiftet. Fornyelsen av teknologi- og

infrastrukturlandskapet er ett av flere avgjørende innsatsområder som må prioriteres for at Kriminalomsorgen skal lykkes med sine moderniseringsmål. 

Vi søker en faglig sterk leder til IKT infrastruktur og applikasjonsforvaltning som har ansvar for drift og vedlikehold av all sentral IKT infrastruktur, og som skal bidra til det digitale løftet Kriminalomsorgen står overfor. 

IKT Fellestjenester består av IKT infrastruktur og applikasjonsforvaltning, IKT-brukersenter og IKT kontrollsentralen. IKT Fellestjenester er en del av avdeling for organisasjon, HR og ressurser. Du vil rapportere til avdelingsdirektør og samarbeide tett med øvrige ledere på IKT – området. 

Dine arbeidsoppgaver

Du vil få ansvaret for å lede og utvikle seksjonen med tilhørende budsjett- og personalansvar. Seksjonsleder er ansvarlig for stabil og sikker drift av infrastruktur, systemer og basistjenester i henhold til avtaler, regelverk og rutiner. Som eier av infrastrukturplattformen skal seksjonen sørge for kontinuerlig, effektiv og forsvarlig leveranser av infrastruktur og applikasjonsportefølje. Du vil være sentral i arbeidet med å implementere og videreutvikle IKT strategien. Du har personalansvar for 13 personer p.t og ditt hovedarbeidssted vil være Horten.

Utdanning og erfaring

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå. Bachelorgrad og videreutdanning innen ledelse kan unntaksvis erstatte kravet om utdanning på masternivå
 • Ledererfaring
 • Relevant erfaring innen området

Det er en fordel med

 • Erfaring fra digitale omstillingsprosesser 
 • Kunnskap om IT Service Management og implementering av relevante ITIL-prosesser 
 • Kunnskap om informasjonssikkerhet og NSM sine grunnprinsipper
 • Kunnskap om infrastrukturarkitektur 

Personlige egenskaper for å lykkes i stillingen

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Endrings- mål- og resultatorientert
 • Strukturert og analytisk med god gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe strategisk og operativt
 • Opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlige egenskaper i tråd med etatens verdier

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for hjemmekontor

Stillingen lønnes som seksjonssjef fra kr 700.000 - 970.000 pr år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres før ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konst. avdelingsdirektør Ketil Voll tlf. +47 995 76 479. 

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på +47 755 42 220.

Kontaktpersoner

Ketil Voll
Konst. avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 995 76 479

Hvem er Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) -?

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med to avdelinger og to staber:  Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse.