Vil du være med å koordinere og realisere kommunens planer for arbeid med overvann?

Overvannskoordinator - Ressurssenteret

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Klimaendringene fører til økt nedbør. Byen må tilpasses utfordringene endringene gir. Oslo kommune har utarbeidet en strategi for overvannshåndtering og en oppfølgende handlingsplan. Plan- og bygningsetaten forventes å få et ansvar for å koordinere arbeidet med å realisere handlingsplanen. I tillegg har vi behov for å styrke og utvikle eget overvannsarbeid og koordineringen av dette arbeidet internt og i forhold til andre etater. Stillingen skal være plassert i Ressurssenteret, i enhet for arkitekturfagkompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å koordinere kommunens oppfølging av handlingsplanen for overvannshåndtering
 • Være etatens representant og kontaktperson for overvannshåndtering
 • Ha et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet med overvannshåndtering i etaten
 • Initiere/lede/utføre arbeid med å utvikle analyse- og arbeidsformer/verktøy for overvannshåndtering i byutviklingen
 • Bidra med din spisskompetanse inn i saker med utfordringer knyttet til klimatilpasning i byutviklingen

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på masternivå innen naturvitenskap, arealplanlegging, landskapsarkitektur eller ingeniørfag e.l. For særlig relevant fagbakgrunn, f.eks. hydrolog, landskapsingeniør eller naturgeograf med kompetanse på overvann, kan BA nivå vurderes.
 • Du har god kunnskap om overvannshåndtering i byutvikling (dokumentert gjennom arbeidserfaring og/eller utdanning)
 • Du har prosjektledererfaring
 • Du har erfaring med samarbeidsprosesser med ulike interessenter og aktører
 • Du har svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • Du har min 5 år relevant erfaring
 • Det er en fordel om du har erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til plan- og bygningsloven, planarbeid, arkitektur og byforming
 • Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

 • Du har ønske om å bidra til å realiseres en bærekraftig og klimasmart byutvikling i Oslo
 • Du er ryddig og strukturert, praktisk og allsidig
 • Du har høy gjennomførings- og omstillingsevne.
 • Du har evne til å se muligheter og løsninger.
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.
 • Du har svært god evne til å tilrettelegge for samhandling.

Vi tilbyr

 • En jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
 • En arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • Lønn etter lønnstrinn 48-53, som tilsvarer en årslønn fra kr 617 000 til kr 676 200
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball

Kontaktpersoner

Hilde Olea Simonsen
Enhetsdirektør
Telefonnummer: (47) 928 56 561

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger