Vil du være med å jobbe for fremtidens kraftmarked?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som har kunnskap og interesse for fagfeltet i skjæringspunktet mellom det tekniske i kraftsystemet og markedsløsningene som får systemet til å fungere.

Innføring og oppfølging av regelverk som knytter oss tettere til Europa har gitt seksjonen nye arbeidsoppgaver. Vi søker derfor etter to nye medarbeidere som kan bidra til at vi kan utføre oppgaver som følger av at det europeiske regelverket blir implementert i Norge. Du vil få mulighet til å delta i europeiske og nordiske arbeidsgrupper og stillingene har en bred kontaktflate mot myndigheter og bransje. Stillingene er faste.

Seksjon for engrosmarked har ansvaret for følge opp og videreutvikle regelverket knyttet til handelsløsninger i kraftmarkedet og på utlandsforbindelsene, samt utføre oppgaver knyttet til oppfølging av og tilsyn med markedsplassene for handel med kraft samt utlandskonsesjonær og systemansvarlig (Statnett). Vi er i dag 10 medarbeidere som utfører bredt spekter av arbeidsoppgaver, og vi deltar i tillegg aktivt i europeisk og nordisk samarbeid om harmonisering, koordinering og fortolkning av regelverk for markedsplasser, handelsløsninger, kapasitetsfastsettelse og markedsadferd.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har ansvar for å legge til rette for et effektivt kraftmarked og kraftnett og føre tilsyn med disse. Dette innebærer utarbeidelse av regelverk, vedtaksmyndighet, informasjon/rådgivning, samt overvåkning og kontroll.  Avdelingen deltar i europeisk regelverksutvikling. RME består av fem seksjoner, og har om lag 60 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i NVEs arbeid med regelverk om kraftmarkedet nasjonalt og internasjonalt
 • Oppgaver knyttet til innføring av europeiske markedsplasser for balansering og fleksibilitet herunder også arbeid med oppfølging av systemansvarlig
 • Oppfølgning av og tilsyn med utlandskonsesjonær
 • Behandling av klager og henvendelser knyttet til seksjonens ansvarsområder 
 • Reisevirksomhet i Norden og Europa må påregnes (10-15 døgn pr år)
 • Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde ut i fra behov og kompetanse må også kunne påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det stilles krav til relevant høyere utdanning på mastergradnivå, som for eksempel industriell økonom, samfunnsøkonom, siviløkonom eller tilsvarende
 • Ønskelig med kjennskap til kraftmarkedet og kraftsystemet
 • Fordelaktig med erfaring fra analysearbeid
 • Relevant arbeidserfaring vil bli tillagt vekt, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig 

Personlige egenskaper

 • Har analytiske evner og en nøyaktig og strukturert arbeidsform
 • Kan sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger og presentere det på en oversiktlig måte
 • Er samarbeidsorientert
 • Er resultatorientert, serviceinnstilt og ansvarsbevisst
 • Trives i et travelt miljø og har stor arbeidskapasitet
 • Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Rom for personlig utvikling gjennom bl.a. tverrfaglige prosjekter og internasjonalt samarbeid
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet til å påvirke utviklingen i kraftmarkedet
 • Lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 600 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver (1407/1434) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn eller stillingskode seniorrådgiver (1364) vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Vitnemål og attester ønskes som vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål returneres ikke.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22959862
Stian Henriksen
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 988 35 494
Vivi Mathiesen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 959 47 832

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger