Vil du være med å jobbe for fremtidens kraftmarked?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norge har store og spennende utfordringer når det gjelder energiforsyningen. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE spiller her en vesentlig rolle. Avdelingen har ansvar for å legge til rette for et effektivt kraftmarked og føre tilsyn med markedet. Dette innebærer aktiv regulering, vedtaksmyndighet, informasjon/rådgivning, samt overvåkning og kontroll. Avdelingen deltar i europeisk regelverksutvikling. Avdelingen består av fem seksjoner, og har om lag 60 ansatte.

 

Vi søker deg som har kunnskap og interesse for skjæringspunktet mellom det tekniske i kraftsystemet og markedsløsningene som får systemet til å fungere.

Du vil jobbe i Seksjon for engrosmarked som har ansvar for følge opp og videreutvikle regelverket knyttet til handelsløsninger i kraftmarkedet og på utlandsforbindelsene, samt utføre oppgaver knyttet til oppfølging av og tilsyn med markedsplassen for handel med kraft (Nord Pool) samt utlandskonsesjonær og systemansvarlig (Statnett). Til en fast stilling søker vi en elkraftingeniør med interesse for samfunnsøkonomi eller samfunnsøkonom med interesse for teknologi.

Vi er i dag ti medarbeidere ved seksjonen som utfører et bredt spekter av arbeidsoppgaver knyttet til seksjonens ansvarsområder. Vi deltar aktivt i europeisk og nordisk samarbeid om harmonisering, koordinering og fortolkning av regelverk knyttet til markedsplasser, handelsløsninger, kapasitetsfastsettelse og markedsadferd.

Som en følge av innføring og oppfølging av regelverk som knytter oss tettere til Europa får seksjonen nå flere arbeidsoppgaver. Vi søker derfor en medarbeider som skal bidra til å få løst de nye oppgavene, i tillegg til å bidra i arbeidet på våre øvrige ansvarsområder. Stillingen gir mulighet for deltagelse i europeiske og nordiske arbeidsgrupper og du vil få en bred kontaktflate mot myndigheter og bransjen for øvrig.

Du vil inngå i seksjonens arbeid ut i fra en vurdering av behov og kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i NVEs arbeid nasjonalt og internasjonalt med regelverk knyttet til kraftmarkedet
 • Oppgaver knyttet til innføring av europeiske markedsplasser for balansering og fleksibilitet herunder også arbeid med oppfølging av systemansvarlig
 • Oppfølgning av og tilsyn med utlandskonsesjonær
 • Behandling av klager og henvendelser knyttet til seksjonens ansvarsområder
 • Reisevirksomhet i Norden og Europa må påregnes (10-15 døgn pr år)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det stilles krav til relevant høyere utdanning på mastergradnivå, som for eksempel industriell økonom, elkraftingeniør med interesse for samfunnsøkonomi eller samfunnsøkonom med interesse for teknologi og kraftsystem
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig

  Det er ønskelig at du har:
 • Kjennskap til kraftmarkedet og systemdrift.
 • Relevant arbeidserfaring og bakgrunn fra analysevirksomhet eller liknende vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • Har analytiske evner og en nøyaktig og strukturert arbeidsform
 • Liker å arbeide både selvstendig og i team på tvers av fagdisipliner
 • Er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Er resultatorientert, serviceinnstilt og ansvarsbevisst
 • Trives i et travelt miljø og har stor arbeidskapasitet
 • Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Rom for personlig utvikling gjennom bl.a. tverrfaglige prosjekter og internasjonalt samarbeid
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet til å påvirke utviklingen i kraftmarkedet
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver ev. avdelingsingeniør/overingeniør (1407/1434 eller 1085/1087) etter det offentlige regulativ, for tiden kr. 450 000 – 620 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.


I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Vitnemål og attester ønskes som vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål returneres ikke.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Helena Lindstad
Telefonnummer: (+47) 480 61 027
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Vivi Mathiesen
Telefonnummer: (+47) 959 47 832

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger