Vil du være med å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge?

PST søker deg med god kunnskap om Microsoft-infrastruktur til vår teknologiavdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av daglig drift og vedlikehold, forbedringsarbeid samt etablering og opprettholdelse av vedlikeholdsrutiner. Du vil også få mulighet til å delta i viktige teknologiprosjekter i PST. I tillegg vil du få anledning til å påvirke videreutvikling av arkitektur og systemløsninger innenfor spesielt Microsoft-infrastruktur.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter kandidater som har god forståelse for drift, automasjon, vedlikehold, sikkerhet og digitale sårbarheter. Du bør ha relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, og det er en fordel med relevant driftserfaring. Relevant erfaring og sertifiseringer kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell kompetanse. 

Du bør ha kunnskap om Microsoft-produkter, spesielt System Center Configuration Manager Microsoft server og klientmiljøer, applikasjonsdistribusjon og automasjon. Det er positivt om du behersker scripting, eksempelvis Powershell og Phyton. Erfaring med prosessledelse og kjennskap til rammeverk for beste praksis som ITIL, COBIT eller Lean er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har stor endringsvilje og teknologisk interesse, og som holder deg oppdatert på ny teknologi, IT-sikkerhet og generelle IT-trender i samfunnet. 

Du er bevisst og tydelig på din rolle som intern tjenesteleverandør, er ryddig, liker å arbeide systematisk, og du leverer rett kvalitet til rett tid. Å dele kunnskap og dokumentere ditt arbeid er naturlig for deg. Du kommuniserer godt på tvers av fagmiljøer og er en initiativtaker. Du jobber godt både selvstendig og i team og bidrar positivt til arbeidsmiljøet. 

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. For autorisasjon i denne stillingen må du være norsk statsborger. 

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Vi tilbyr

Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi, være del av IKT- seksjonen og bidra til kontinuerlig forbedring og profesjonalisering av enheten som leverandør av IT-tjenester og viktige støttefunksjoner til PST. 

Du vil delta i større og mindre faggrupper avhengig av din bakgrunn, erfaring og kompetanse. Du vil bli utfordret på dine fagkunnskaper og få muligheter til å påvirke arbeidsmetoder, teknologivalg, drift og videreutvikling av komplekse og avgjørende systemløsninger. 

Vi tilbyr muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med kolleger.   

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 480.600–646.700 som avdelingsingeniør/overingeniør (SKO 1085/1087) eller 631.700–731.400 som senioringeniør (SKO 1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. 

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. 

Noe reisevirksomhet må påregnes, og stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke og vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Kontaktpersoner

Solveig Flekstad Lavik
Avsnittsleder
Telefonnummer: 2330 5000

Hvem er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) -?

Politiets sikkerheitsteneste (PST) er den nasjonale sikkerheits- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.