Vil du være med å gjøre byggebransjen mer klimavennlig?

Rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

FUTUREBUILT TILBYR ET 9 MÅNEDERS ENGASJEMENT SOM FAGRÅDGIVER

Vi søker etter deg som er sivilingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende, og som har lyst til å væremed å rekruttere og følge opp FutureBuilts forbildeprosjekter. Dette er bygninger og områder som skal ha meget lave klimagassutslipp gjennom fokus på energibruk, klimavennlige byggematerialer, sirkulær materialbruk, miljøvennlig transport, økologi og overvannshåndtering. Forbildeprosjektene skal også bidra til et godt bymiljø og sosial bærekraft.

Vi kan tilby et kreativt og muntert arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer. Kontaktflaten med eksterne aktører er stor, og omfatter både partnerne i programmet og de som levererforbildeprosjekter.

Hovedoppgaven vil være å følge opp forbildeprosjektene gjennom løpende dialog med utbyggere og prosjekteringsteam, samt bidra til kvalitetssikring, dokumentasjon og formidling. Du vil også delta i øvrige utviklingsprosesser i FutureBuilt, som for eksempel planlegging og gjennomføring av arrangementer og workshops. 

Du må kunne arbeide selvstendig og systematisk, men også utadrettet, tverrfaglig og i team. Du må ha breddekompetanse innenfor miljø og klima, og har du dypdekompetanse innenfor et eller flere av temaene FutureBuilt arbeider med er det en fordel. Du må ha noen års erfaring, fortrinnsvis fra prosjekterings- og byggeprosesser.

Stillingen er foreløpig et 9 måneders engasjement, med oppstart 15. august. Lønn etter avtale. For spørsmål kan du kontakte programleder Birgit Rusten, mobil 959 34 911, birgit@futurebuilt.no, eller prosjektleder Ulla Hahn, mobil 488 67 749, ulla@futurebuilt.no.

Søknadsfrist mandag 27. april. Søknad og CV sendes til futurebuilt@futurebuilt.no.

Kontaktpersoner

Birgit Rusten
Programleder
E-postadresse: birgit@futurebuilt.no
Mobil: 959 34 911
Ulla Hahn
Prosjektleder
E-postadresse: ulla@futurebuilt.no
Mobil: 488 67 749

Hvem er FutureBuilt?

FutureBuilt er et forbildeprogram for utvikling av innovative klimaløsninger for byer og tettsteder.

Prosjektene skal stimulere til bærekraftig byliv og være egnet for visning og profilering. Partnerne i FutureBuilt er Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Enova, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Engasjementet er tilknyttet FutureBuiltsekretariatet, som består av 5 personer med kontor i Arkitektenes Hus i Josefines gate 34 i Oslo.