Vil du være med å gjøre Bergen aktiv og attraktiv?

Byggesaksbehandlere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten har som mål å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, og vi har ca. 240 medarbeidere fordelt på fem fagavdelinger. Vi holder til i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Brunes gate 12.

Byggesaksavdelingens består av til sammen 41 ansatte fordelt på 3 seksjoner. Vi har et av landets største fagmiljø på byggesaksfeltet. Våre oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer. I tillegg bidrar vi med intern og ekstern informasjon vedrørende plan- og bygningsloven. Vi har ledige stillinger som byggesaksbehandlere. Vi søker medarbeidere med gode fagkunnskaper og stort engasjement innenfor bærekraftig byutvikling, arkitektur, klima og miljøtiltak. Du er fortrinnsvis arkitekt/ingeniør/jurist innenfor fagområdet bygg og anlegg. Stillingene byr på mange interessante utfordringer innen byggesakssaksbehandling, veiledning og tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av alle typer byggesaker etter plan- og bygningsloven, veiledning og oppfølging av kunder.
 • Samarbeid og kompetanseutveksling med etatens øvrige fagavdelinger og andre etater i kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på bachelor- eller masternivå. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Ønskelig med erfaring fra byggesaksbehandling og god kjennskap til plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med kjennskap til kartsystemer.
 • Ønskelig med kjennskap til saksbehandlingssystem.

Personlige egenskaper

 • Motivert til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt tempo og fokus på bærekraftig arkitektur og byutvikling.
 • God formidlings- og samarbeidsevne i møte med kunder, kolleger og samarbeidsparter.
 • Løsningsorientert og målrettet.
 • Strukturert.
 • Du er fleksibel og villig til å ta i et tak når det trengs.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Gunstig pensjonsordning.
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Unik kompetanse i et godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon

Sylvi Søvik Wathne, Avdelingssjef, mobil +47 409 10 771 eller seksjonsleder Glenn Kristensen, mobil +47 408 13 019

Kontaktpersoner

Glenn Magne Kristensen
Seksjonsleder Byggesak
Telefonnummer: +47 408 13 019
Sylvi Søvik Wathne
Avdelingssjef Byggesak
Telefonnummer: +47 409 10 771

Hvem er Bergen kommune - Plan og bygningsetaten?

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Vestland med rundt 18.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Våre verdier er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert – dette jobber vi etter i arbeidshverdagen.