Vil du være med å gjennomføre et av Norges mest spennende mobilitetsprosjekt?

Prosjektleder for mobilitetsprosjektet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Befolkningen i Stor Oslo vokser kraftig, og det stilles store krav til god mobilitet. Teknologien utvikler seg raskt og skaper stadig nye løsninger for mer bærekraftig, enklere og mer kostnadseffektiv transport. Med store og krevende utfordringer på både miljø, urbanisering og kostnadskrevende investeringer i årene fremover, er det viktig å følge utviklingen tett og forstå hvordan nye muligheter best kan utnyttes. Sentrale aktører innen transport og mobilitet, Statens vegvesen i Oslo, Ruter og Oslo kommune v/Bymiljøetaten, ser behovet for å samarbeide i et mobilitetsprosjekt slik at vi kan få til et felles løft og finne gode samarbeidsformer på tvers av organisasjonene for gode mobilitetsløsninger for fremtiden.

 

Vi søker prosjektleder til mobilitetsprosjektet. Prosjektet består blant annet av å invitere både innbyggere og næringsliv til utprøving av nye mobilitetstjenester som en del av deres normale hverdag. Noen eksempler på delprosjekter er:

 • Selvkjørende kollektivtrafikk og biler (autonomi)
 • Mobilitet som en tjeneste -MaaS
 • Samvirkende systemer (kooperativ ITS)
 • Trafikkstyring

Samtidig må det jobbes med videreutvikling av basis infrastrukturer, både fysiske og digitale, for best mulig tilrettelegging for ulike testprosjekter og utprøving. Noen endringer og utvikling vil være nødvendig for å realisere nye tjenester, andre vil være resultat av læring. Mulighetene er mange, og vi ønsker å skape rom for flere delprosjekter underveis. Dette prosjektet er gitt en tidsramme på 3 år.

Stillingen er formelt plassert i Statens vegvesen, men tilsetting vil skje etter innstilling fra styringsgruppen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Arbeidssted er Oslo.

 

Rolle/oppgaver:

 • Du er prosjektleder og skal ha ansvar for å etablere prosjektet
 • Du skal etablere prosjektporteføljen bestående av ulike mobilitetsprosjekter, også eksisterende prosjekter, og lede disse iht. fremdrift, kvalitet og kostnader
 • Du er ansvarlig for at prosjektet har ressurser til å kunne levere resultater

 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse fra høyskole/universitet
 • Ledererfaring
 • Forståelse for samfunnsmessige drivere/føringene for digitalisering
 • Erfaring med budsjett- og resultatansvar
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 

Det er en fordel med erfaring fra:

 • samferdselssektoren
 • Iterative prosesser/leveranser
 • Kontinuerlige forbedringer levert til kunder
 • Kundedrevet tjeneste- eller produktutvikling

 

Personlige egenskaper

 • Genuint interessert i digitalisering og forenkling
 • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr disse godene:

 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Ing-Cristine Ericson

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger