Vil du være med å forme morgendagens digitale løsninger i nye Moss?

Rådgiver digitalisering

Stillingsbeskrivelse

Din rolle i nye Moss

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle nye Moss med innbyggerne i sentrum, og som er opptatt  å bygge tjenester som  er nyttige, attraktive og effektive gjennom gode og innovative digitale løsninger.

Du vil være sentral i arbeidet for å utvikle og innføre digitale løsninger som bidrar til effektive, helhetlige og meningsfulle tjenester som begeistrer.

I ditt arbeid vil du få mulighet til å påvirke organisering, samhandling og utvikling av hele kommunen. I det daglige vil du samarbeide med ledere og medarbeidere på alle nivåer. Som digitaliseringsrådgiver vil du være med å bidra til en kommune som sammen med innbyggere, brukere, næringsliv, lag og foreninger utvikler og tar i bruk digitale løsninger til det beste for alle.

Arbeidsområdene vil bestå av å:

 • Identifisere behovet for å implementere nye digitale løsninger
 • Påse at det utarbeides gevinstrealiseringsplaner for bruk av digitale løsninger og at gevinstene realiseres.
 • Bidra til å bygge opp et godt nettverksbasert digitaliseringsmiljø internt i kommunen

Dine arbeidsoppgaver vil være å:

 • Bidra til å etablere og vedlikeholde styringsmodell for digitalisering
 • Være rådgiver for kommunens ledergruppe relatert til digitalisering
 • Følge opp og vedlikeholde kommunens ambisjoner i digitaliseringsarbeid
 • Utfordre, fornye, forenkle og forbedre digitale prosesser
 • Strategisk og operasjonelt digitaliseringsarbeidet
 • Tjenesteutvikling av og med digitale tjenester og løsninger
 • Etablere samhandlingsarenaer og bidra til en kultur preget av tilgjengelighet, åpenhet og tillit som grunnlag for digital transformasjon

Arbeidshverdagen vil preges av tett samhandling med og mellom stabs- og kommunalområder, innbyggere og næringsliv.

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav:

 • Relevant høyere utdanning med innovasjon og digitalisering i fagkretsen. Relevant arbeidserfaring og realkompetanse kan kompensere for manglende relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra prosjektarbeid med digitalisering i større organisasjoner
 • Ønskelige kvalifikasjoner er:
 • Erfaring fra å utarbeide styringsdokumenter og konseptvalgsutredninger
 • Erfaring fra usikkerhetsanalyser (ROS-analyser)

Du må ha:

 • Evne til å samhandle, motivere og engasjere
 • God oversikt over nye teknologiske løsninger som kan understøtte digitalisering og innovasjon
 • Høy grad av gjennomføringsevne
 • Evne til å visualisere digitaliseringsmuligheter
 • God evne til å fasilitere workshops
 • Klart språk og gode kommunikasjonsevner

Vi legger vekt på relevante personlige egenskaper, som for eksempel evne til å være:

 • Nytenkende og utviklingsorientert
 • Analytisk og strategisk
 • Relasjonsskapende
 • Selvstendig og initiativrik
 • Strukturert og ansvarsbevisst.

Om stab innovasjon

Stab innovasjon er en nyetablert enhet som skal understøtte kommunens visjon  #mangfoldige Moss - skapende, varmere og grønnere  ved å ta i bruk innovative og digitale løsninger.

Staben består av totalt 7 stillinger med kompetanse innen blant annen innovasjon og digitalisering, samskaping og tjenestedesign.

Staben skal være en støttespiller for, og bidra til koordinering av, innovasjons- og digitaliseringsprosesser i kommunen.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bygge verdifull kompetanse innen forbedring av tjenester gjennom bruk av teknologi og digitalisering
 • Spennende arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke og forme kommunens digitale utvikling
 • Kunnskapsrike, positive og engasjerte kollegaer

Kontaktperson

Odd Ruud, stabssjef Innovasjon, tlf 926 03 999. Vi ønsker ikke kontakt med annonsører. Kun innovatører.

Informasjon til deg som søker

Løpende håndtering.

Søknader vil bli håndtert fortløpende, det anbefales derfor å sende søknad så snart som mulig.

Søknad.

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Mangfold er viktig for oss

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss og Rygge blir én kommune i 2020

Innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.

Kontaktpersoner

Odd Ruud
Stabssjef Innovasjon
Telefonnummer: 926 03 999

Hvem er Nye Moss Kommune?

Moss og Rygge kommuner har vedtatt å bygge en ny kommune sammen. Nye Moss kommune etableres 1.januar 2020, men vi er allerede i gang med mange samarbeidsprosjekter og samlokaliseringer.

Nye Moss kommunes visjon:

SKAPENDE - VARMERE - GRØNNERE