Vil du være med å forme fremtidens SHA i byggenæringen?

SHA-rådgivere i prosjekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Byggherreavdelingen har det gjennomgående ansvaret for bygge- og rehabiliteringsprosjektene i Statsbygg og søker nå to SHA-rådgivere. Som SHA-rådgiver vil du være ansatt i seksjon for prosjektstøtte, men utplasseres på heltid eller deltid i større prosjekter på østlandet. Nå søker vi etter SHA-rådgivere på heltid til prosjekt Campus Ås og prosjekt Nytt regjeringskvartal. Prosjektene er store og komplekse, og er gjenstand for offentlig interesse. Hovedoppgaven i prosjektene vil være å ivareta byggherrens plikter etter byggherreforskriften på vegne av prosjektdirektør.

Som en av Norges ledende byggherrer tar Statsbygg et bredt ansvar for å utvikle BAE-næringen innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og seriøsitet. Vi arbeider aktivt mot målet om at alle skal komme uskadet hjem fra jobb, og søker dyktige medarbeidere for å bidra til dette.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling for SHA i prosjektet
 • Følge opp at SHA-oppgaver blir utført i tråd med oppgavefordeling
 • Være rådgiver for byggherrens prosjektorganisasjon
 • Følge opp og vedlikeholde prosjektets SHA-plan
 • Gjennomføre byggeplasskontroller
 • Lede seriøsitetsarbeidet i prosjektet med oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, arbeidskriminalitet og etisk handel
 • Utveksle erfaring med andre prosjekter i Statsbygg
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av Statsbyggs styringssystem
 • Være intern rådgiver og kursholder ved behov

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Manglende formell bakgrunn kan kompenseres med relevant erfaring, men minimum bachelorgrad
 • SHA-faglig kompetanse
 • Solid erfaring fra store byggeprosjekter
 • Erfaring med seriøsitetsarbeid i byggenæringen vektlegges
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
 • For prosjekt; Nytt regjeringskvartal, kreves det sikkerhetsklarering og autorisasjon for nivå KONFIDENSIELT, jf. Sikkerhetsloven §19

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Gode pedagogiske evner
 • Pådriver- og gjennomføringskraft
 • Evne til å engasjere og jobbe i team

 

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av Norges mest spennende byggeprosjekter
 • Godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for faglig utvikling
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1094/1181, for tiden kr. 558.400 - kr. 722.400. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert.

Kontaktpersoner

Tanja Dugstad
Telefonnummer: 92021547

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger