Vil du være med å forme fremtidens kommune og bli vår nye teknologileder?

Utvikling og digitalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kommunalsjefområdet Utvikling og Digitalisering (UD) er nyetablert og består av enhetene Innovasjon, Utvikling og Teknologiledelse og vi søker nå etter ny teknologileder.

Stillingen er en nøkkelressurs i kommunens samfunnsoppdrag med å digitalisere tjenestene til beste for innbyggere, ansatte og næringsliv og organisasjoner.

Som leder av enheten Teknologiledelse har du ansvaret for kommunens tekniske arkitekter og utviklere. Arbeidet har et strategisk element ved å bidra inn i arbeidet med utviklings- og digitaliseringsstrategien, og et ledelsesperspektiv ved å få teamene til å jobbe godt sammen og levere som avtalt. Teknologilederen sitter sentralt  i ledergruppen til kommunalsjef UD, og skal bidra inn i arbeidet med å få UD til å gjøre kommunen i stand til å levere på sitt samfunnsoppdrag. Bærum kommune er en av de mest fremoverlente kommunene innen digitalisering, så bli med oss og sett spor i videreutviklingen av fremtidens teknologi.

Arbeidsoppgaver

Dette er nok en av det mest spennende lederjobbene for deg med interesse for ny teknologi og evne til god teknologiledelse. Stillingen vil være et sentralt midtpunkt når nye tjenester skal utvikles, og eksisterende tjenester fornyes og effektiviseres. Det er veldig sjelden, eller aldri, at arbeidsprosesser og tjenester ikke inneholder teknologi. Det blir din jobb å være rådgiver innen teknologiske spørsmål for hele tjenestespekteret i Bærum kommune. Dette være seg eiendom, miljø, skole, helse, omsorg, interne tjenester og mye mer. Du er også leder for 2 avdelingsledere, og en enhet med til sammen 27 ansatte. Dette betyr at du bør ha gode lederevner og erfaring fra teknologiledelse. I denne gruppen vil du være den fremste teknologiske rådgiver og oppdragseier for teknologiske utfordringer. Kort fortalt vil dette være de viktigste arbeidsoppgavene:

Personalledelse

 • Lede videreutvikling av tjenesteområdet, og den tekniske arkitekturen i UD
 • Økonomi -og budsjettansvar for tjenesteområdet
 • Ressursstyring
 • Deltager i ledergruppen til kommunalsjef Utvikling og Digitalisering

Kvalifikasjoner

 • Minst 3 års ledererfaring med personalansvar
 • Ønskelig med relevant mastergrad innenfor teknologi/digitalisering/ledelse, relevant og tung arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen teknisk arkitektur, DEV OPS, smidig metodikk og/eller prosjektledelse
 • God forståelse for hvordan teknologi kan anvendes i utvikling og effektivisering av arbeidsprosesser
 • Fortrinnsvis erfaring fra offentlig sektor, men relevant erfaring fra lignende sektorer vektlegges
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

Du er en tydelig leder med god innsikt og kunnskap om teknologiske muligheter. Du skal ikke løse alle utfordringene selv, men være en god sparringspartner for 2 avdelingsledere og 25 høyt kompetente tekniske utviklere og arkitekter. Når arbeidsprosesser moduleres av egne dedikerte virksomhetsutviklere innen Design Thinking metodikk, skal du være pådriver for å identifisere de teknologiske mulighetene for å effektivisere og skape reelle gevinster. For å få til dette må du være utadvendt, nysgjerrig, problemløser, relasjonsbygger og en stødig leder. Du vil være en meget sentral leder i Bærum kommune innen teknologiske muligheter og teknisk arkitektur, så mange vil nok betegne deg som en CTO i kommunen. Derfor må du være god på å delegere og følge opp oppgaver i en meget teknologisk fremoverlent kommune.

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med svært høy kompetanse og med mye engasjement
 • Lønn etter avtale
 • Være med på laget i en av de mest fremoverlente kommunene innen digitalisering
 • Mulighet for hjemmekontor og betydelig fleksibilitet
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend 

Kontaktpersoner

Jan Vidar Moen
Kommunalsjef for utvikling og digitalisering

Hvem er Bærum Kommune-?

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.