Vil du være med å forme framtida i Nittedal kommune?

Vi er på jakt etter vedlikeholdsingeniør

Nittedal-eiendom KF er et eiendomsforetak med ansvar for den kommunale bygningsmassen på ~100 000 kvm areal; fordelt på skoler, institusjoner, idrettshaller, administrasjonsbygg, boliger – og et splitter nytt kulturhus. Våre 4 fagområder er: Utbygging, forvaltning, drift/vedlikehold og renhold. Foretaket er Miljøfyrtårnsertifisert, med lønnsom og miljøvennlig drift i fokus. Foretaket har nylig fått vedtatt høye ambisjonsnivåer innen klima og miljø for nye byggeprosjekter.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nittedal kommune er en kommune i vekst hvor en sentrumsplan skal realiseres og flere offentlige funksjoner som barnehager og skoler skal bygges i hele kommunen. I den anledning vil foretaket styrke sin drift- og vedlikeholdsavdeling med en ny stilling som vedlikeholdsingenør. Vi ønsker DEG som søker nye utfordringer og som finner det spennende å få bidra med og utvikle en kommune i vekst. Gjerne deg som også er opptatt av nytenkning og innovasjon i en bransje med mange utviklingsmuligheter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering. 

Kommunen ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre vedlikeholdsprosjekter ut fra vedtatt vedlikeholdsplan
 • Bistå med å utarbeide neste års vedlikeholdsplan bl.a ved systematisk kartlegging av vedlikeholdsbehovet
 • Utarbeide beskrivelser over hva som skal utføres
 • Tilbud og anbudsinnhenting og/eller benytte eksisterende rammeavtaler.
 • Oppfølging av byggeplass/leverandør å påse at leveransen er i tråd med beskrivelsen
 • Ansvar for fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektet
 • Sikre god og tydelig kommunikasjon gjennom prosjektene med berørte parter
 • Gjennomføre møter og involvering av berørte brukere
 • Påse at foretakets rutiner innen miljø, klima og SHA-plan følges opp i prosjektene
 • Kontrollere og dokumentere at arbeidet har blitt utført i tråd med beskrivelsen
 • Følge lov om offentlige anskaffelser i forhold planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Stillingen rapporterer til drifts- og vedlikeholdsleder

 

Kvalifikasjoner

 • Siv ing/Ingeniør eller annen tilsvarende høyere utdanning
 • Lang erfaring kan kompensere for lavere utdanning
 • Erfaring med å lede prosjekter og oppfølging av ulike leverandører
 • Erfaring med prosjektledelse innen bygg og anlegg
 • Økonomikompetanse
 • Gode kunnskaper om lovverket generelt og spesielt om offentlige anskaffelser er en fordel
 • Kunnskap og erfaring om LCC-analyser
 • Personlig egnethet
 • Førerkort klasse B

 

Utdanningsretning

 • Håndverksfag
 • Bygg og anlegg

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og engasjert med "fremoverlent" holdning og gjennomføringskraft
 • Kunne drive prosesser, kommunisere løsninger og krav
 • Ønske om å jobbe strukturert og ha god helhetlig prosjektoversikt
 • Systematisk legning og evne til å koordinere aktiviteter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Stor gjennomføringsevne med høy grad av fleksibilitet
 • Evne til å tenke praktiske løsninger og generelt gode datakunnskaper
 • Stor arbeidskapasitet og er kvalitetsorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ordenssans og kan jobbe selvstendig i en hektisk hverdag
 • Godt humør
 • Evne og lyst til å tenke nytt og smart

 

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver med reel mulighet for påvirkning
 • Kompetente medarbeidere i et aktivt og engasjert fagmiljø
 • Mulighet for nyskapning og innovasjon
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Geir Magne Tallaksen
Avd.leder
Laila Jensen
Enhetsleder
Telefonnummer: +47 67 05 90 85

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23500 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.