Vil du være med å forbedre strømkundens hverdag?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en medarbeider med interesse for kraftmarkedet og med kompetanse innenfor økonomi. Du trives med utfordrende oppgaver og med å jobbe tverrfaglig sammen med andre. Hos oss vil du inngå i et team som bidrar til å gjøre sluttbrukermarkedet effektivt og tilpasningsdyktig.

Stillingen passer for deg som ønsker å bidra til et velfungerende sluttbrukermarked for kraft i dag, og som ønsker å legge til rette for at morgendagens teknologi tas i bruk på best mulig måte. I denne stillingen vil du få god innsikt i hvordan kraftmarkedet fungerer, og hvordan forvaltningen samarbeider med forskjellige interessenter.
Kraftmarkedet er i endring. Ny lovgivning og ny teknologi skaper nye behov og muligheter. Innføring av smarte målere gir nye muligheter for aktive kunder, som salg av forbrukerfleksibilitet og smarthusløsninger. En mer effektiv organisering av markedet skal bidra til likere vilkår for kraftleverandørene og et sluttbrukermarked som er enklere for kunden å orientere seg i.

I seksjon for sluttbrukermarked vil du jobbe sammen med åtte dyktige medarbeidere med kompetanse innenfor samfunnsøkonomi og IKT. Seksjonen bidrar til et mer velfungerende sluttbrukermarked med like vilkår for alle aktører. Vi ser til at gjeldende regelverk overholdes og videreutvikles for å ivareta og forbedre effektiviteten i kraftmarkedet. I tillegg samarbeider vi med europeiske og nordiske regulatorer om regelverksutvikling og -implementering, og tilrettelegger for at ny teknologi tas i bruk til det beste for kunden.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har ansvar for å legge til rette for et effektivt kraftmarked og kraftnett og føre tilsyn med disse. Dette innebærer utarbeidelse av regelverk, vedtaksmyndighet, informasjon/rådgivning, samt overvåkning og kontroll.  Avdelingen deltar i europeisk regelverksutvikling. RME består av fem seksjoner, og har om lag 60 ansatte. 

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn med aktørenes oppfølging av gjeldende regler, med spesielt fokus på regelverk som påvirker strømkundene direkte
 • Analyser av dagens sluttbrukermarked gjennom statistikk, og videreutvikling av denne
 • Bidrag i regelverksutvikling for å gjøre markedet mer velfungerende
 • Samarbeid med eksterne myndigheter og enheter, som Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet

På bakgrunn av behov og kompetanse, vil det også bli aktuelt å bidra i følgende aktiviteter:

 • Bidrag/deltakelse i nordisk/europeisk regulatorsamarbeid
 • Deltakelse i andre samarbeids og diskusjonsfora
 • Følge med på utviklingen i kraftmarked og teknologi
 • Noe reisevirksomhet (10-15 døgn per år) må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyre utdannelse på masternivå med økonomi i fagkretsen.
 • Kjennskap til eller interesse for kraftmarkedet
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Ønskelig/fordelaktig:

 • Relevant erfaring fra kraftbransjen, offentlig forvaltning, telekom eller internasjonalt arbeid
 • IKT-kunnskaper/interesse: utvikling, sikkerhet, databasearbeid
 • Interesse for teknologi

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor gitte rammer.
 • Nysgjerrighet på nyskapende løsninger og på fagområder som tilgrenser ens eget
 • Evne til å belyse en problemstilling fra flere vinkler
 • Analytiske evner
 • Løsningsorientert
 • Evne til å jobbe parallelt med flere problemstillinger
 • Positiv innstilling
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon med et sterkt tverrfaglig miljø
 • Rom for personlig utvikling gjennom bl.a. tverrfaglige prosjekter og internasjonalt samarbeid
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet til å påvirke utviklingen i kraftmarkedet
 • Lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 600 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver (1407/1434) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Guro Grøtterud
Seksjonssjef
Telefonnummer: 456 32 677
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22959862
Runa Haave Andersson
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 950 42 729

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger