Vil du være med å drifte kraftsystemet? Ja? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Systemdriftsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Arbeidet ved Regionsentral Sør medfører stor innsikt i kraftsystemets virkemåte, og innebærer utstrakt kontakt med kraftforsyningen i Norge. Du vil også komme i kontakt med kraftforsyningen i Sverige, Danmark, Nederland, og snart Tyskland og England, i sammenheng med styring og overvåking av forbindelsene til disse landene.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Anlegg ved avdeling Regionsentral Sør, i divisjon Drift og Marked. 

Seksjon Anlegg er en av to sidestilte seksjoner ved Regionsentral Sør som er en avdeling i enheten Systemdrift og markedsoperasjoner i divisjon Drift og Marked.

Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for koplinger i Statnett sine anlegg
 • Sørge for god personsikkerhet og sikker drift av anleggene
 • Koordinere driften i transmisjons- og regionalnettene
 • Håndtere driftsforstyrrelser og gjenopprette normal kraftforsyning etter feil
 • Driftssamarbeid med utenlandske kraftsystemoperatører
 • Tett samarbeid med andre enheter i Statnett
 • Prosjektdeltakelse
 • Delta i utvikling av verktøy og rutiner
 • Deltagelse i vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør / ingeniør, fagretning energi og miljø / elkraft / elektro
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk- og engelskkunnskaper
 • Du må kunne få nødvendig sikkerhetsklarering

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og gode samarbeidsegenskaper
 • Arbeide strukturert, både selvstendig og i team
 • Bidra i det faglige og sosiale miljøet
 • Takle periodevis høyt arbeidstempo
 • Engasjert og initiativrik

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Ivar Jensen, mobil tlf. nr. 46 66 41 42. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger