Vil du være med å digitalisere søknadsprosessen for byggesaker?

Teknisk prosjektleder for Fellestjenester BYGG

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en rådgiver/seniorrådgiver som vil bli systemeier og teknisk prosjektleder for en nasjonal tjenesteplattform på Altinn kalt Fellestjenester BYGG. Denne plattformen skal bidra til at IKT-leverandører kan lage innovative og brukervennlige selvbetjeningsløsninger for byggesak. Totalt 17 leverandører har inngått avtale med DiBK om å utvikle og tilby løsninger på denne plattformen. 

Vi er i gang med et stort utviklingsløp for å digitalisere hele søknadsprosessen på Fellestjenester BYGG. Fellestjenester BYGG skal validere at byggesøknaden er korrekt utfylt, validere byggesøknaden opp mot eksisterende regelverk og digitalisere saksbehandlingsflyten. De første tjenestene er i ferd med å produksjonssettes, men flere tjenester er under planlegging. DiBK trenger nå en systemeier for Fellestjenester BYGG som kan sikre en profesjonell videre drift og utvikling. 

 

Arbeidsoppgaver

 • være sentral i arbeidet med å videreutvikle og forvalte Fellestjenester BYGG 
 • være en pådriver for digitalisering av byggesøknadsprosesser både mot IKT-leverandører, myndigheter og brukere 
 • være bindeledd mellom DiBK, eksterne utviklere, sektormyndigheter og Altinn 
 • følge opp leverandører med tjenestekonsesjon for å fastsette utviklingsløp og bidra til å løse tekniske utfordringer på tjenesteplattformen som står i veien for planlagt utvikling 
 • sikre at versjonsopppgraderinger og testing skjer på en tilfredsstillende måte i samarbeid med utviklere og testere 
 • tilrettelegge for at leverandører med tjenestekonsesjon får utvikle brukervennlige og innovative løsninger 
 • du vil arbeide tett sammen med andre fagpersoner i organisasjonen, og får gode muligheter til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt 
 • du vil få interessante faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter

 

Kvalifikasjoner

 • Har bachelor- eller mastergrad i IT/informatikk, forvaltningsinformatikk eller lignende. Lang relevant erfaring kan erstatte manglende formell høyere utdanning 
 • Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig 
 • Har kjennskap til og forståelse for kompontentbasert arkitektur og gode arkitekturprinsipper 
 • Evne til å kunne kommunisere tekniske aspekter for ikke-teknisk publikum 
 • Evne til å beskrive brukerhistorier og spesifisere funksjonalitet 
 • Er kjent med iterative arbeidsprosesser 
 • Det er ønskelig at du har erfaring med oppgavestyring (f eks Jira/Confluence/Bitbucket) 
 • Det er ønskelig at du har erfaring med Scrum, Kanban eller lignende 
 • Det er ønskelig at du har erfaring som tjenesteeier eller utvikler på Altinn-plattformen

 

Utdanningsretning og nivå

 • IT
 • Informatikk
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Selvdrevet og løsningsorientert 
 • Nysgjerrig, selvgående og inkluderende 
 • Samarbeider godt med andre 
 • Analytisk, strukturert og systematisk 
 • God systemforståelse og -interesse 
 • Trives å jobbe både i team og selvstendig 
 • Opptatt av brukerorientering, innovasjon og digitalisering

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø 
 • Faglig engasjerte og sosiale kolleger 
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk. Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler sentralt i Oslo 
 • Stillingene lønnes etter kvalifikasjoner som seniorrådgiver 650 000 - 800 000 - etter statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes 
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av KMD 
 • Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet 
 • Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer

Kontaktpersoner

Ragnar Jacobsen
Avdelingsdirektør
E-postadresse: rhj@dibk.no

Hvem er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er eit nasjonalt kompetansesenter for bustad- og byggkvalitet. Vi er sentral myndigheit for det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med byggevarer og driv ordninga for sentral godkjenning. DiBK skal være ein pådrivar for å fremja god byggkvalitet. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er 90 tilsette og har kontor i Oslo og Gjøvik.