Vil du være med å bygge Norges mest bærekraftige gjenvinningsselskap?

Transportsjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Franzefoss Gjenvinning AS er i sterk utvikling og bygger en organisasjon som er rustet til å møte morgendagens utfordringer. Franzefoss Gjenvinning samler inn all typer avfall fra industrikunder til privatpersoner som sorteres og bearbeides til resirkulerte råvarer som leveres i det norske og internasjonale markedet. Ambisjonen er å være den mest bærekraftige aktøren i bransjen med de mest fornøyde kundene, den beste arbeidsplassen og de laveste klima- og miljøutslippene. Det krever konkurransedyktige transporttjenester som leveres til kundene med høy presisjon og servicegrad, og Franzefoss Gjenvinning styrker nå teamet med en nyopprettet stilling som Transportsjef.

Transportsjefen får ansvaret for at Franzefoss Gjenvinning får de mest effektive, lønnsomme og bærekraftige transport- og logistikkløsningene i markedet. I starten vil transportsjefen ha hovedfokus på innsamlingstransporten, men vil etter hvert få ansvar for innkjøp og forvaltning av utstyr, ruteplanlegging og uttransport fra anlegg. Stillingen har et stort potensial for økt ansvar og flere oppgaver.

Fra start får du personalansvar for en transportplanlegger som jobber med implementering av nytt ERP- og transportoptimaliseringssystem. En viktig del av rollen er å drive utvikling av digitale løsninger og legge grunnlaget for utnyttelse av ny teknologi.

Den rette tror vi er analytisk, har tung kompetanse innen operative transport løsninger og solid erfaring fra forhandlinger med transportører og kunder. Du har sannsynligvis høyere utdanning, prosjekterfaring og noe ledererfaring. Franzefoss Gjenvinning ønsker seg en trygg, erfaren, klok og samarbeidsorientert leder med god forretningsteft. Stillingen rapporterer til Daglig leder.

Bærekraft står sentralt og vi ser etter en leder som identifiserer seg med verdiene og ønsker å bidra for å sikre gode, trygge arbeidsplasser, fornøyde kunder og et bedre miljø. Vi ser etter deg som oppnår resultater gjennom godt samarbeid, som evner å ta tak i kultur og arbeidsmiljø og ser muligheter basert på analyse og god planlegging.

Interessert? Ta gjerne kontakt med Visindi ved Raluca Rohatin, tlf. +47 900 72 459, Morten Bjørnå, tlf. +47 977 11 440 eller Jenny Homme, tlf. +47 916 56 102. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Om virksomheten

Franzefoss Gjenvinning er en av Norges ledende gjenvinningsaktører med 1,1 MNOK i omsetning og ca. 300 ansatte. Selskapet er en del av Franzefoss-konsernet som leverer pukk og gjenvinningstjenester i Norge og med en over 100-år lang industrihistorie. Franzefoss Gjenvinning driver innsamling, sortering, bearbeiding og gjenvinning av avfall fra næringsliv, offshore, industri, bygg og anlegg. Selskapet har 20 anlegg hovedsakelig i Sør-Norge, og tilbyr rådgivning, transport og servicetjenester. Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for ansatte, omgivelser og samfunnet.

Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det innebærer at våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal også ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal også være trygge på at virksomheten drives innenfor lover, forskrifter og tillatelser som gjelder. Vi skal også være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende. Franzefoss er sertifisert som Great Place To Work.

Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook.

Kontaktpersoner

Jenny Homme
Partner/Leder Visindi Norge
E-postadresse: jenny.homme@visindi.no
Morten Bjørnå
Rådgiver analyse og research
Raluca Rohatin
Rådgiver analyse og research, Visindi

Hvem er Franzefoss AS - ?

Franzefoss AS har som visjon å være samfunnets beste valg. Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.