Vil du være med å bygge noen av Norges viktigste datamiljøer?

Ingeniører nettverksteknologi

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter dyktige medarbeidere med kompetanse innen design, utvikling og drift av IT-infrastruktur. Vi har spesielt behov for kompetanse innen datanettverk og sikkerhet. 

Arbeidsoppgaver  

 • Design, testing og utvikling av komplekse datanettverk
 • Implementering og dokumentasjon av sikre nettverksløsninger 
 • Overvåking, drift og vedlikehold av nettverkskomponenter 
 • Mandat til å påvirke våre teknologivalg. Det pågår stadig en utvikling av våre datamiljøer, og vi vurderer løpende den mest moderne teknologien  

Kvalifikasjoner  

Du bør minimum ha en bachelorgrad fra universitet og/eller høyskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du bør også ha noen års erfaring fra drift og forvaltning av nettverksinfrastruktur i større nettverksmiljøer 

Sertifiseringer blir vektlagt, eksempelvis Cisco CCNA eller CCNP 

 • Du bør ha kjennskap til produkter fra Cisco og Palo Alto samt tilhørende management- systemer 
 • Det er en fordel om du har erfaring fra virtualisering, scripting og automatisering av nettverksinfrastruktur
 • Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, der norsk statsborgerskap er et av kravene 
 • Du må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner 
 • Du må evne å stå i stressende situasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk 
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever 

Vi tilbyr  

 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende teknologiprosjekter og relevante kurs og seminarer  
 • Lønn etter avtale som overingeniør (SKO 1087) eller senioringeniør (SKO 1181) avhengig av kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)  
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, og stillingen kan på sikt inngå i en beredskapsordning. 

Søknad og prosess  

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.  

Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Kontaktpersoner

Jonas Rambæk
Partner
E-postadresse: jonas.rambaek@capus.no
Telefonnummer: +47 932 42 133
Lars Følstad
Rekrutteringsassistent
E-postadresse: lars.folstad@capus.no
Telefonnummer: +47 901 64 707

Hvem er PST -?

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass.