Vil du være med å bygge noen av Norges viktigste datamiljøer? PST søker eksperter innen server, lagring, nettverk og sikkerhet

Utviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger flere dyktige medarbeidere med kompetanse innen utvikling og drift av IT-infrastruktur. Nærmere bestemt ser vi etter ulik ekspertkompetanse innen virtualisering av datasentre, moderne lagringsteknologi, komplekse datanettverk og avanserte løsninger innen datasikkerhet. Er du i tillegg opptatt av å holde deg oppdatert på ny teknologi og IT-trender, deler din kunnskap og bidrar til et godt arbeidsmiljø? Da er du kanskje den vi ser etter! 

Arbeidsoppgaver

Vi jobber i fagteam som drifter og utvikler de forskjellige komponentene i en IT- plattform, og hvert team er ansvarlig for å vedlikeholde sin egen kompetanse innen sitt fagområde. Drift skjer i et ITIL-basert miljø, og utvikling gjøres i avgrensede aktiviteter eller større prosjekter.

Det pågår for tiden et prosjekt med redesign av våre datamiljøer, og vi ser blant annet på hyperkonvergert infrastruktur fra VMware og Nutanix. Vi oppgraderer også vårt riksdekkende nett og tilhørende sikkerhetsløsninger.

Kvalifikasjoner

Du må ha dybdekompetanse innen minimum ett av følgende fagfelter, samt breddeforståelse innen to-tre andre:

  • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
  • Lagring og lagringsnettverk
  • Servere og virtualisering
  • Brannmurteknologi
  • Svitsjing og ruting
  • Automatisering
  • Prosjektering
  • Sikkerhet

Videre må du ha minimum tre års relevant høgskole-/universitetsutdannelse og ha flere års erfaring fra store IKT-driftsmiljøer. Sertifiseringer blir vektlagt, eksempelvis Cisco CCNP eller VMware VCP.

Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon og ha norsk statsborgerskap. Du må ha førerkort klasse B, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper. 

Personlige egenskaper

Vi ser etter positive og faglig dyktige medarbeidere som kan arbeide både selvstendig og i team. Videre ønsker vi personer som har gode samarbeidsevner, er strukturerte, systematiske og pålitelige.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Arbeidsoppgaver innen design, utvikling, installasjon, drift og vedlikehold av komplekse datamiljøer med avanserte servere og nettverkssystemer. Dette er stillinger som gir gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende teknologiprosjekter og relevante kurs og seminarer. Du vil tilhøre en avdeling som er helt avgjørende for at PST skal være i stand til å håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 655 400 - 765 100 som overingeniør (SKO 1087) eller senioringeniør (SKO 1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Arbeidsstedet er Oslo, og noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen kan på sikt inngå i en beredskapsvaktordning. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Kontaktpersoner

Erik Høydal
Avsnittsleder
Telefonnummer: 23 30 50 00

Hvem er PST - Politiets sikkerhetstjeneste?

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.