Vil du være med å bidra til gode rammebetingelser og en fornøyd medlemsmasse?

Daglig leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nelfo søker etter daglig leder i halv stilling for ledelse av HLF og halv stilling i Nelfo for å arbeide med næringspolitiske spørsmål og videreutvikling av interessegrupper.

Nelfos næringspolitiske arbeid bidrar til å danne beslutningsgrunnlag i politiske prosesser, som igjen danner rammebetingelser for medlemsbedrifter samt økt lønnsomhet og nye markedsområder.

Nåværende leder går av med pensjon, og i den forbindelse søker vi etter en engasjert og samfunnsinteressert daglig leder som ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Daglig leder vil drifte bransjeorganisasjonen og være aktiv i forbindelse med tariffmessige forhold samt engasjert i forhold til utvikling av regelverk for heisfaget.  Daglig leder rapporterer til styret i HLF som består av representanter fra medlemsbedriftene. Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med medlemsbedriftene samt andre interessenter innen næringsliv og politikk.

Vi tror rett kandidat har ledererfaring fra næringsliv og/eller organisasjonsarbeid, gjerne med høyere teknisk utdanning.

Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, etter nærmere avtale.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med partner Arne Gunnar Dokken i Amrop Delphi, tlf. 900 46 689.

For å søke på stillingen gå inn på www.amropdelphi.no. Søknad med CV merket 26101.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Amrop Delphi er et av de ledende executive search selskapene i Norge. Selskapet ble opprinnelig etablert i 1986 og har helt frem til januar 2017 operert under navnet Delphi Consulting. Fra 2017 ble selskapet en del av Amrop sitt internasjonale partnerskap, som er representert i 54 land verden over, og skiftet navn til Amrop Delphi.

Kontaktpersoner

Arne Gunnar Dokken
Partner, Amrop Delphi AS

Hvem er Nelfo?

Heisleverandørenes Landsforening ± HLF er bransjeforeningen for heisleverandører i Norge. Foreningen har seks medlemsbedrifter som omsetter for 1,7 mrd. HLF er en bransjeorganisasjon i Nelfo, en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon ± NHO.

Nelfo er en landsforening i NHO med 1600 medlemsbedrifter innenfor el og it- området med til sammen 26.000 ansatte. Nelfo arbeider primært innenfor næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål, herunder tariffsaker og generell medlemsservice overfor medlemmene. Nelfo er lokalisert på Majorstuen i tidsriktige og moderne lokaler.