Vil du være med å bidra til god damsikkerhet i Norge?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for damsikkerhet fører tilsyn med at dammer og andre vassdragsanlegg i Norge holder et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå og at eierne etterlever sikkerhetskrav gitt i regelverket. Brudd og feil på dammer kan få store konsekvenser for samfunnet. Vårt mål er å bidra til at det ikke skal skje brudd på dammer eller vannveier som kan medføre skader på mennesker, miljø, eiendom, kraftproduksjon, infrastruktur eller andre viktige samfunnsfunksjoner. Gjennom tilsyn, saksbehandling og ved deltagelse i faglig arbeid tilknyttet regelverksutforming, vil din innsats for god damsikkerhet bli viktig.

I dag er vi 21 medarbeidere ved seksjon for damsikkerhet, som er en fagseksjon i tilsyns- og beredskapsavdelingen. Vi søker etter en ny medarbeider ved hovedkontoret i Oslo. 

Arbeidsoppgaver

 • planlegging og ledelse av internkontrollrevisjoner av dameierne.
 • bidra til utforming av digitaliserte tilsynsverktøy.
 • bidra i beredskapsarbeid og øvelser.
 • informere om regelverket, inkludert forelese på damsikkerhetskurs.
 • ekstern kontakt mot eiere, rådgivere og andre aktører.
 • noe reising må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • universitets-/høgskole-utdanning på bachelor eller master nivå innen realfag, ingeniørfag eller samfunnsvitenskap.
 • vi ser helst at du har relevant arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • fysikk til å kunne ferdes i terrenget og på vassdragsanlegg.
 • førerkort klasse B.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • erfaring med tilsyn/revisjoner.
 • utdanning/sertifisering innen revisjonsledelse.
 • erfaring fra damsikkerhetsarbeid (dameier, rådgiver, offentlig forvaltning og forskning/utdanning).
 • gode IKT-ferdigheter og kunnskap/erfaring med relevante digitale verktøy.
 • kunnskap/erfaring fra digitaliseringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • strukturert, analytisk og leveringsdyktig.
 • kunne jobbe selvstendig.
 • initiativrik og evne til samarbeid.
 • åpen for utfordringer.
 • interesse for/erfaring med å holde presentasjoner.
 • personlig egnethet for stillingen tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø med tett samarbeid mellom medarbeiderne på hovedkontoret og regionkontorene.
 • gode muligheter for faglig utvikling gjennom daglig arbeid og ved deltagelse på kurs, seksjonssamlinger og seminar.
 • deltagelse i nasjonale og internasjonale fagmiljø, deriblant kontakt med relevante fagmiljøer på NTNU og andre studiesteder.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
 • mulighet for trening i arbeidstiden.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant annet gir gode lånevilkår.
 • årslønn innenfor spennet 480 000 – 700 000 pr. år i stillingskode førstekonsulent/ rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssing i jobbportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positiv særbehandling, må søkeren oppfylle visse krav. Les mer om kravene på arbeidsgiverportalen.

Søknad på stillingen leveres elektronisk, sammen med CV, vitnemål og attester.

Hvis du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da får muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidater som blir innstilt. Dette innebærer dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges)

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 413 32 165
Kristoffer Marius Skogseid
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 408 63 849
Lars Grøttå
Seksjonssjef
Telefonnummer: 901 44 269

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger