Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Arbeidsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Område Midt har ledig stilling som arbeidsplanlegger ved Linjen Gudbrandsdalen.

Faggruppen har ansvar for sikkerhet og beredskap samt forvaltning, mindre fornyelser, drift og vedlikehold av jernbanelinjen ved strekningen Dombås - Fåberg.. Faggruppeleder er ansvarlig for gruppen, mens arbeidsplanlegger har operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder for Linjen Gudbrandsdalen.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppeleder, tilstandskontrollør og arbeidsleder/formann
 • Disponering av mannskap
 • Sette opp arbeidsplaner, arbeidspakker og fremdriftsplaner
 • Turnus- og ressursplanlegging
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • Tilrettelegge for oppstartsmøter
 • Sørge for løpende informasjon om aktiviteters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet i henhold til avtaler
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med fremdrifts-/ressursplanlegging, turnusoppsett samt kunnskap om arbeidstidsbestemmelser er en fordel
 • Kunnskap om jernbanetekniske fag er en fordel
 • Økonomiforståelse
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • Erfaring med arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er ønskelig
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Merethe Sletten Hansen
Telefonnummer: (+47) 91868811

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon