Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Arbeidsplanlegger Linjen Fauske

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Område Nord har ledig stilling som arbeidsplanlegger ved linjen Fauske, Nordlandsbanen Nord. Faggruppen har ansvar for sikkerhet og beredskap samt forvaltning, drift og vedlikehold av linja Bodø - Lønsdal. Faggruppeleder er ansvarlig for gruppen. Arbeidsplanlegger har operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen. Stillingen rapporterer til faggruppeleder for linjen Fauske, Nordlandsbanen Nord.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og vurdere arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppen
 • Sette opp arbeidsplaner, arbeidspakker og fremdriftsplaner
 • Turnus- og ressursplanlegging
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • Tilrettelegge for oppstartsmøter
 • Sørge for løpende informasjon om aktiviteters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet i henhold til avtaler
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor i tekniske fag eller teknisk fagskole
 • Relevant erfaring som planlegger kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med fremdrifts-/ressursplanlegging, turnusoppsett samt kunnskap om arbeidstidsbestemmelser er en fordel
 • Kunnskap om jernbanetekniske fag er en fordel
 • Økonomiforståelse
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • Erfaring med arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er ønskelig
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet og arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Geir Otto Zakariassen
Telefonnummer: +4791678970

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon