Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Arbeidsplanlegger Elektro Nordlandsbanen Nord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Område Nord har ledig stilling som arbeidsplanlegger ved Elektro Nordlandsbanen Nord.

Faggruppen har ansvar for sikkerhet og beredskap samt forvaltning, drift og vedlikehold av signalanlegg og lavspentanlegg ved strekningen Bjerka-Bodø. Faggruppeleder er ansvarlig for gruppen. Arbeidsplanlegger har operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder for Elektro Nordlandsbanen Nord.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppeleder og arbeidsledere
 • Sette opp arbeidsplaner, arbeidspakker og fremdriftsplaner
 • Turnus- og ressursplanlegging
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • Tilrettelegge for oppstartsmøter
 • Sørge for løpende informasjon om aktiviteters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet i henhold til avtaler
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole og/eller relevant fagbrev
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med fremdrifts-/ressursplanlegging, turnusoppsett samt kunnskap om arbeidstidsbestemmelser er en fordel
 • Kunnskap om jernbanetekniske fag er en fordel
 • Økonomiforståelse
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • Erfaring med arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er ønskelig
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Sten Åke Johansen
Telefonnummer: +47 916 79095
Tom Petter Høgset
Telefonnummer: +47 913 71343

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon