Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Elektriker/lavspenningsmontør, Dovrebanen sør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Område Oslokorridoren har to ledige stillinger som elektriker/lavspenningsmontør på Dovrebanen sør.

Banestrekning Dovrebanen sør har ansvar for sikkerhet i og ved spor, forvaltning, drift og vedlikehold av strekningen Eidsvoll - Fåberg.

Som elektriker/lavspenningsmontør utfører du drift og vedlikehold av Bane NORs lavspenningsanlegg. Det vil si kontoll og vedlikehold av togvarmeanlegg, varmekabelanlegg, Bane NORs reservestrømanlegg, sporvekselvarme og arealbelysning på plattformer og stasjoner. Overvåking og fjernstyring av infrastrukturanlegg. For å lykkes i stillingen må du samarbeide på tvers av områder, roller og fag.

Stasjoneringssted er p.t. Hamar (Stangeveien 109, 2321 Hamar) for den ene stillingen og p.t. Hove (Hovemoveien 43, 2624 Lillehammer) den andre stillingen. Søkere bes oppgi hvilke stasjoneringssted som er aktuelt.

Stillingene rapporterer til faggruppeleder.

Arbeidsoppgaver

 • som elektriker utfører du drift og vedlikehold av Bane NORs lavspenningsanlegg.
 • forebyggende vedlikehold, beredskap og feilretting
 • mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
 • kvalitetskontroll av lavspenningsinstallasjoner, herunder sporvekselvarme, varmekabelanlegg, arealbelysning, bygningsinstallasjoner og togvarme til togmateriell
 • utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon i hht. utførte arbeider overfor installatør
 • være villig til å delta i andre drift og vedlikeholdsoppdrag etter behov
 • stillingen inngår i BaneNOR beredskapsordning og innebærer nattarbeid
 • turnusarbeid må påregnes
 • til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som elektriker/montør i gruppe L
 • erfaring med installasjons- og vedlikeholdsarbeid på lavspenningsanlegg
 • kjennskap til HMS
 • førerkort klasse BE
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført og må bestås før tilsetting
 • god kjennskap til bruk av, og er bekvem med å benytte IT som arbeidsverktøy
 • tilfredsstillende norskkunnskaper

  Du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting. Det stilles helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.Den som tilsettes må kunne arbeide natt og helg, da stillingen innebærer turnusarbeid. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter

Personlige egenskaper

 • interesse og egenskaper innen fagområdet
 • meget god sikkerhets- og risikoforståelse
 • systematisk, strukturert, nøytaktig og pålitelig
 • vise initiativ og kunne arbeide selvstendig
 • god vurderingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og ha forståelse for tverfaglighet og samarbeid med andre faggruppper
 • vilje til å holde deg faglig oppdatert


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NOR sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

  Personglig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Spennende og utfordrdende arbeidsoppgaver
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø med dykdige kolleagaer
  • Forsikrings- og pensjonsordninger.
  • P.t. personalbillett med NSB sine togDu vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

  Bane NOR SF er omfattet av offentlighetsloven, som innebærer at offentlig søkerliste kan bli distribuert på forespørsel.

Kontaktpersoner

Bjørn Jensen
Telefonnummer: 918 40821
Bjørn Terje Opsalhagen
Telefonnummer: 916 73154

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon