Vil du være med å bidra til at vi blir mer fremtidsrettet innen vannkraft?

Vedlikeholdsanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Flere av selskapets større kraftverk står foran betydelige oppgraderinger de kommende årene, blant annet på området driftskontollsystemer. Slike nye systemer gir mulighet til å ta i bruk avansert datainnsamling, prosessering og tolkning. Dette vil være viktig for å kunne treffe mest mulig riktige beslutninger om gjennomføring av vedlikehold, herunder driftskoordinering med løpende produksjonsplaner.

Avdeling kraftverk har driftsansvaret for selskapets operative drift og gruppen som stillingen tilhører består av teknisk personell. Du skal bidra til å løfte kompetansen i selskapet og bidra til at selskapet blir mer fremtidsrettet og fleksibelt, samt være den sentrale ressursen for å bygge morgendagens driftsmodell tilpasset et kraftmarked i endring.

Arbeidsoppgaver

Det forutsettes at du vil være enhetens ressurs innen digitalisering og ny teknologi, og være kontakt inn mot selskapets og konsernets utviklingsmiljøer for digitalisering og avansert dataanalyse.

Du vil få ansvaret for overordnet vedlikeholdsstyring på strategisk og operasjonelt nivå knyttet til selskapets kraftverk. Dette omfatter deltakelse i utvikling av, og bruk av, ulik metodikk for beslutningsstøtte, herunder avansert feilanalyse basert på innsamling av, og prosessering av driftsdata fra kraftverkenes driftskontrollsystemer.

Kvalifikasjoner

Du må ha en mastergradsutdanning fortrinnsvis innen elektrofag. Andre utdanninger kan også vurderes dersom du har tung relevant erfaring. Det er ønskelig at du har noen års erfaring fra drift og vedlikehold av vannkraftverk eller annen prosessindustri.

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert person som tar initiativ og bidrar til å løfte selskapet og kollegaer. God samarbeidsevne med kollegaer i gruppen, avdelingen, selskapet og Lyse konsernet er også viktig. 

Vil du bli med på laget og jobbe med fornybar energi i regionens mest spennende selskap?

Lyse er en del av folks hverdag. Vi bygger kritisk samfunnsinfrastruktur og utgjør en forskjell i regionen. Hele 10 milliarder kroner har vi gitt i utbytte til eierkommunene våre de siste 10 årene. Verdiene våre er å være tydelige, ansvarlige og modige lagspillere.

Vi kan tilby spennende oppgaver i et godt og uformelt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig utvikling. Våre medarbeidere har gode velferdstiltak, ekstra feriedager, gode forsikringsordninger, bedriftsidrettslag, tilgang på firmahytter og mye annet gøy! I tillegg er vi stolt hovedsponsor av Viking fotballklubb og flere andre lokale idrettslag og kulturhus.

Kontaktpersoner

Arve H. Jakobsen
Avdelingsleder
Mobil: 475 09 050
Sharron Moti
Senior HR konsulent
Mobil: 934 88 263

Hvem er Lyse Produksjon AS?

Lyse Produksjon AS eier kraftverkene og er ansvarlig for drift og vedlikehold, vannhusholdning og produksjonsstyring. Selskapet har stort fokus på produksjonsstyring og er med og bidrar til å få høyest mulig verdi på vannet i våre anlegg. Selskapet har en finansiell kraftportefølje og valutaportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene.

Selskapet utfører analyse, anmeldings- og avregningsfunksjonene på engrosnivå for hele konsernet og har i tillegg noen få eksterne kunder. Selskapet ser på mulige prosjekter som kan øke produksjonen av vannkraft. 

I Lyse Produksjon er det ca. 60 ansatte. Selskapet er et heleid datterselskap i Lyse konsernet, et industriselskap innen energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekom-produkter, samt bygging og drift av infrastruktur. Les mer her

Aktuelle kandidater må påregne bakgrunnssjekk.