Vil du være med å bidra til at Franzefoss når sin visjon om å bli samfunnets beste valg?

LEAN - koordinator

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for samfunnet, miljø, kunder, medarbeidere og eiere. For å kunne levere på vår visjon om å bli «Samfunnets beste valg», er en av våre verdier «stadig bedre». Det betyr at vi alltid søker bedre måter å levere på. Nå ser vi etter en drivende dyktig LEAN-koordinator, som kan hjelpe oss å skape bedre flyt i hele verdikjeden.

I Franzefoss møter du en verdibasert organisasjon, med en sterkt forankret kultur. Våre medarbeidere er opptatt av å spille hverandre gode og lytte til hverandre. Vi vet at vi er sterkere sammen som ett lag.

Hva gjør en LEAN-koordinator hos oss? 

Vi ønsker som nevnt å skape bedre flyt gjennom hele verdikjeden. For oss innebærer det å bedre HMS i produksjon og transport, heve produktkvaliteten og effektivisere driften. Som LEAN-koordinator vil du ha ansvaret og være initiativtaker og pådriver for LEAN-prosesser i selskapet, med mål om å øke selskapets verdiskaping. Stillingen har arbeidssted Oslo/Rud og det må påregnes en del reiseaktivitet til alle våre gjenvinningsanlegg.

  • Drive kompetansebygging innen LEAN-metodikk og -prosesser
  • Standardisere prosesser og dokumentere rutiner og SOP`er
  • Dokumentere og spre beste praksis mellom anlegg og regioner
  • Kontinuerlig måle effekten av forbedringstiltak og forbedringsprosesser samt benchmarking av anleggene
  • Samarbeide med tanke på best mulig LEAN-HMS på anleggene
  • Innføre LEAN-metodikk og effektive metoder som reduserer skaderisiko på anleggene, i samarbeid med HMS

Hva kan du forvente?

Franzefoss er et Great Place To Work-sertifisert selskap og vi ser på oss selv som en solid arbeidsgiver, som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, til det beste for selskapet. Vi stiller tydelige krav til oss selv og hverandre, setter oss høye mål og er ikke redd for å prøve nye ting. Vi er med andre ord en fremoverlent og fremtidsrettet organisasjon og vi håper at du er litt av samme typen.

Les gjerne mer om oss og vår bedriftskultur på våre karrieresider: https://www.franzefoss.no/om-oss/jobb-og-karriere

Hvem er du?

Det vil vi gjerne vite mer om, men vi har gjort oss noen tanker om hva vi tror skal til for å lykkes og trives som LEAN-koordinator hos oss.

Vi tror du har relevant utdanning og LEAN-kompetanse, som gjør at du kan gjennomføre arbeidsoppgavene som er beskrevet over. Du kan gjerne være nyutdannet og du må ha sertifikat. Videre er vi overbevist om at god prosessforståelse og kunnskap om HMS er viktige faktorer. Om du i tillegg har erfaring fra prosjektledelse og relevant bransjeerfaring, da er du virkelig en drømmekandidat. 

Ellers er vi veldig glad i verdiene våre (hel ved, tøff kjærlighet og stadig bedre) og derfor er det en stor fordel om du også kan kjenne deg igjen i disse.

Klar for å søke?

Så bra. Vi gleder oss til å høre mer om deg og hvorfor du har lyst til å jobbe hos oss. 

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte produksjonssjef Franzefoss Gjenvinning Harald Aasheim, tlf: +47 970 51 415. 

Søknadsfrist snarest. Kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Kontaktpersoner

Harald Aasheim
Produksjonssjef Franzefoss Gjenvinning AS
Telefonnummer: +47 970 51 415

Hvem er Franzefoss AS - ?

Franzefoss AS har som visjon å være samfunnets beste valg. Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.