Vil du være leder for Etterretningstjenestens Talentprogram cyberoperasjoner?

Leder Talentprogrammet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. juli, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Synes du det høres spenennde ut å rekruttere, selektere og utdanne cybertalenter som skal jobbe i et av Norges mest spennende IT-miljøer?

Etterretningstjenesten søker etter en engasjert og initiativrik person som kan ta ansvar for vårt svært populære talentprogram!

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser og på den måten bidra til vern av Norge. For å lykkes må vi blant annet skaffe oss tilgang til informasjon. Dette gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. En av metodene kaller vi offensive cyberoperasjoner. Etterretningstjenesten gjennomfører hvert år Talentprogram cyberoperasjoner som har til hensikt å rekruttere og kvalifisere talentfulle kandidater til å jobbe med offensive cyberoperasjoner. 

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for gjennomføring av Talentprogram cyberoperasjoner, herunder kampanjestrategi og gjennomføring av kampanje
 • Ansvar for at Talentprogram Cyberoperasjoner forblir relevant og hele tiden evner å tenke nytt og fornyer programmet
 • Ansvar for gjennomføring av seleksjonsprosess
 • Bidra til ivaretakelse og oppfølging av deltakere ved TPC i kursperioden
 • Sørge for nødvendige sosiale tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarlig for kompetanseutvikling i egen avdeling
 • Utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, både internt og eksternt. Du må regne med å måtte holde foredrag for studenter og andre interessenter. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning på bachelornivå og gjerne erfaring med prosjektledelse. Du må kunne vise til erfaringer som krever evne til å løse sammensatte oppgaver over tid.
 • Du må ha kunnskap om rekruttering.
 • Du har kanskje en HR-faglig bakgrunn, eller har kompetanse innen teknologi, men det er ikke et krav.
 • Det er en fordel å kjenne til Etterretningstjenesten som virksomhet, men det er ikke et krav.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ, kan skape engasjement og har gjennomføringsevne
 • Du har svært gode samarbeidsevner og er åpen for andres synspunkter og innspill
 • Du har god rolleforståelse og for betydningen av gode prosesser med alle samarbeidspartnere.
 • Du har evne og engasjement til å gjøre det lille ekstra som gjør talentprogrammet til noe spesielt
 • Du må ha god skriftlig fremstillingsevne og evne til formidling.
 • Profesjonalitet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø er svært viktig
 • Den vi ser etter er kreativ og opptatt av kontinuerlig forbedring av alle arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • Stilling: Seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: kr. 626 100 – 715 900 (lønnstrinn 68 - 75) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

 • Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger