Vil du være en pådriver for vekst og utvikling i Eiendomsforvaltning?

Avdelingsleder Eiendomsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Eiendom har ansvaret for 810.000 m2 bygningsmasse og for å sikre funksjonelle, energigjerrige og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Tilstanden på kommunes bygningsmasse er kartlagt etter et omfattende arbeid med tilstandsanalyser. Nå står vi ovenfor en større satsning på formue bevarende vedlikehold over en 10-års periode. Enheten Eiendomsforvaltning bygger nå opp kompetanse og kapasitet til å drive planmessig og styrt oppgradering, vedlikehold og formues bevaring.

Stillingsbeskrivelse

Til nyopprettet stilling søker vi avdelingsleder til å etablere og lede en avdeling bestående av dyktige forvaltere med ansvar for store og varierte eiendomsporteføljer med formålsbygg. Avdelingslederen skal bidra til en offensiv forvaltning og satsing på verdibevaring, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger i samhandling med de andre kompetanseområdene i Eiendom. Avdelingen jobber tett sammen med eiendomsdrift og byggherre, og har god støtte bl.a. fra en fagressursavdeling med spisskompetanse innen forskjellige fagområder som Brann og sikkerhet, elektro, VVS, klima, miljø og energi mm samt en avdeling som håndterer forvaltningssystemer, FDVU- systemer og tegningsproduksjon. 

Er du omstillingsdyktig, og vil være med å påvirke vekst og utvikling i Eiendomsforvaltning, er dette stillingen for deg!

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for avdelingens ansatte
 • Resultat-, budsjett- og økonomiansvar for avdelingen med en stor og variert eiendomsportefølje
 • Etablere, lede, utvikle og profesjonalisere avdelingen
 • Sørge for at avdelingen har beskrevne og gode prosesser og rutiner
 • Sikre gjennomføringskraft og optimal ressursutnyttelse
 • Utarbeide og sørge for gjennomføring av kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsplaner med prioriterte tiltak
 • Etablere tydelig grensesnitt og godt samarbeid mellom byggherreenheten og driftsenheten i byggeprosjekter
 • Ivareta kunderelasjoner og kommunikasjon med brukere og leietakere.
 • Bidra aktivt i prosesser som bidrar til utvikling gjennom god tverrfaglig samhandling på tvers i Eiendom og i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på minimum bachelornivå
 • Bred erfaring fra eiendomsforvaltning. Det vektlegges god kjennskap til eiendomsdrift, prosjektledelse og porteføljeforvaltning av eiendom
 • God forretningsforståelse og forståelse av tekniske fag
 • Erfaring og kunnskap om eiendomsøkonomi og LCC-betraktninger
 • Dokumentert erfaring og resultater som leder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Utdanningsretning og nivå

 • Administrasjon og ledelse
 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du må være beslutningsdyktig og handlekraftig
 • Være en synlig leder som involverer, kommuniserer tydelig og motiverer til felles innsats
 • Tenke helhet og på tvers av sektorer og fag
 • Kunne takle ansvar og høyt tempo
 • Evne å prioritere, strukturere og systematisere

Vi tilbyr

 • Nyopprettet lederstilling med forvaltningsansvar for en stor og variert eiendomsportefølje
 • Ansvar og utviklingsoppgaver som utfordrer og motiverer deg som leder og fagperson
 • Et godt arbeidsmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidere med motivasjon, drive og kompetanse
 • Et stort og profesjonelt teknisk- og eiendomsfaglig miljø
 • En organisasjon i utvikling
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

 • Oppstart snarest mulig
 • Vitnemål og attester tas med på intervju.
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).

 

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger