Vil du styrke og utvikle TØIs IT-kompetanse?

Data engineer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi vil styrke vårt IT-arbeid og ser etter en ny medarbeider til vårt IT-miljø. 

I rollen inngår følgende hovedoppgaver:

 • Samarbeide med og bistå IT-leder i innføring og vedlikehold av IT-systemer
 • Daglig drift, utvikle og vedlikeholde IT-arkitektur etter forretningsbehov og krav
 • Administrere tekniske løsninger og programvare, og kunne integrere Microsoft løsninger (knytte sammen Teams, Azure m.m.)
 • Databaseadministrasjon
 • Bistå med å fremskaffe løsninger tilpasset forskernes behov som f.eks. programvare tilknyttet Linux, PostgreSQL, Microsoft SQL, ArcGIS, SPSS, R
 • Designe, bygge og implementere data-pipelines (automatisk innhenting, prosessering og visualisering av data)
 • Utstrakt kontakt med ansatte på TØI

Om avdelingen

Stillingen inngår i administrasjonsavdelingen på TØI. Avdelingen har sju ansatte som ivaretar oppgaver som økonomi, personal, drift og IT. Vi har i dag en IT-leder som du vil jobbe tett sammen med. Videre har vi dyktige ressurser med god IT-kompetanse i forskningsavdelingene. Vi har et godt arbeidsmiljø, og du får gode muligheter til å være med å videreutvikle IT-området på TØI. Det innebærer bl.a. å bidra til å:

 • Utvikle vår infrastruktur slik at den støtter opp under forskernes arbeidsprosess, fra datainnhenting, bearbeiding og analyse til arkivering og sletting
 • Følge digital utvikling og videreutvikle og tilpasse kompetanse til nye løsninger som utgjør viktige verktøy for TØIs forskere
 • Bistå forskere som tar i bruk ny teknologi, nye datasett og innovative forskningsmetoder

For å lykkes med dette er vi avhengig av et kompetent og godt fungerende IT-miljø som bistår med å finne de beste løsningene for forskerne på TØI.

Stillingen rapporterer til Økonomi- og administrasjonssjef.

Ønskende egenskaper

 • Du er systematisk og grundig
 • Du kan veksle mellom høyt tempo og ha mange baller i luften, til å fordype deg i ett tema/område
 • Du er nysgjerrig og initiativrik og har lett for å sette deg inn i nye temaer og arbeidsmetoder
 • Du er selvstendig, men også glad i å samarbeide med andre

Ønskende kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, men praktisk erfaring kan kompensere for dette Nyutdannede er velkommen til å søke
 • Databasekunnskap (MS SQL, PostgreSQL, mongoDB)
 • Kunnskap om flere av følgende områder:
  • Scripting i PowerShell
  • Sertifikatstruktrer på servere
  • Microsoft 365, Azure, Intune (utrulling av programvare, PC-image)
  • Active Directory, DNS, DHCP, GPO
  • Windows 10 og programmer som kjører på PC
 • Interesse for datasikkerhet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Tett kontakt med brukerne
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper resultater gjennom godt samarbeid
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fleksible kontorløsninger med mulighet for hjemmekontor
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger
 • Helseforsikring
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City (Blindern)
 • Bedriftshytte på Nesby-fjellet

Er du interessert?

Da ser vi gjerne at du søker nå og sender en kortattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål.

Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

IT-leder Lars Hansson på epost lha@toi.no eller telefon +47 901 95 676.

Økonomi- og administrasjonssjef Gro Østlie på epost gro@toi.no eller telefon +47 916 19 347.

TØI har et flerfaglig miljø. Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf +47 755 42 220

Søkere med utenlandsk utdanning, må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk, og NOKUTs generelle vurdering om utdanningen samsvarer med norsk utdanningsnivå, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning.

Søknadene vurderes fortløpende.

Kontaktpersoner

Gro Østlie
Økonomi- og administrasjonssjef
E-postadresse: gro@toi.no
Telefonnummer: +47 916 19 347
Lars Hansson
IT-leder
E-postadresse: lha@toi.no
Telefonnummer: +47 901 95 676

Hvem er Transportøkonomisk institutt (TØI)?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet. Vi leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt. Oppdragsgivere er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet.

TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte, og har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Bli kjent med TØI