Vil du styre Norges største vannkraftanlegg?

Sivilingeniører/ ingeniører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

To sivilingeniører/ ingeniører søkes til driftssentralen vår på Tonstad i Sirdal. Med storstilt utbygging av vindkraft i regionen og nye utvekslingskabler til Tyskland og Storbritannia må du utnytte vannkraftens reguleringsevne til det fulle.  Dersom du vil styre et av Norges mest imponerende reguleringssystemer, er dette jobben for deg. Driftssentralen tar hånd om både produksjonsplanlegging og anmelding av balansekraft og systemtjenester for sine eiere. Oppgavene vil være varierte og du vil fungere som leder for kobling og manøvrering ved arbeid i våre anlegg.  Du vil også delta i å identifisere forbedringstiltak av kontrollsystemer, programvare, og arbeidsrutiner. 

Sira-Kvina har som ambisjon å ligge i front på nye metoder og teknologier for produksjonsplanlegging og balansehåndtering/ systemtjenester, og deltar i en rekke utviklingsprosjekter.  Vi søker derfor både erfarne kandidater som er interessert i å utvikle avdelingen videre og nyutdannede med sterk faglig kompetanse og evne til å tilegne seg nye verktøy og arbeidsmetoder.  

 

ARBEIDSOPPGAVER

 • Produksjonsplanlegging ved bruk av avanserte IT-modeller. 
 • Kapasitetsberegning og anmelding av balansekraft og systemtjenester. 
 • Styring og overvåkning av produksjonsanlegg og nett. 
 • Optimal feilhåndtering: Analyse, feilretting og rapportering av anlegg.
 • Koordinering av arbeid inklusive revisjonskoordinering, koblingsplanlegging og kobling.
 • Identifisere forbedringsmuligheter i produksjonsplanleggingen
 • Delta i arbeid med automatisering av arbeidsrutiner.
 • Delta på utviklingsprosjekter for kontinuerlig forbedring av rutiner, verktøy og produksjonsanlegg.
 • Ha ansvar/ delansvar for prosesser/ fagområder i avdelingen.

 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Master eller bachelor innen elkraft, industriell økonomi, IT, kybernetikk eller tilsvarende.  Interesse for elkraftfaget er en forutsetning.
 • Generelt god IT-kompetanse, med erfaring fra programmering og databaser.
 • Fagkunnskap om kraftmarkeder og krafthandel.
 • Erfaring med å analysere store datamengder.
 • Fordypning i operasjonsanalyse er en fordel.

 

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Har en positiv holdning til arbeidet og dine kollegaer.
 • Du er målrettet og liker å få ting gjort.
 • Selvdreven
 • Pliktoppfyllende
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Initiativrik

 

PRODUKSJONSAVDELINGEN

Stillingene inngår i produksjonsavdelingen som har 11 ansatte med ingeniør, master- og doktoringeniørkompetanse. Foruten overvåking og styring av Sira-Kvina sine anlegg fra vår døgnbemannede driftssentral, består arbeidsoppgavene i avdelingen av tilsigsberegning, produksjonsplanlegging, driftsplanlegging, revisjonsstyring, avregning, datainnhenting og -analyse samt utvikling av driftskontrollsystemet. Avdelingen driver også med handel i de fysiske kraftmarkedene med hovedvekt på kjøp og salg av regulerkraft og systemtjenester. Du vil sitte tett på dette miljøet, og ha gode muligheter til å påvirke prosesser og tekniske løsninger. Produksjonsmiljøet i Sira-Kvina har tett samarbeid med eierselskapene og Statnett.

Driftssentralen er helkontinuerlig bemannet, og du vil inngå i skiftordningen ved selskapets driftssentral. Omlag halvparten av stillingen vil være skiftarbeid og halvparten dagtidsarbeid. I tillegg til driftsoppgavene vil en sentral del av stillingen din gå ut på å være ansvarlig eller delansvarlig for et eller flere av fagområdene som dekkes av avdelingen. Det vil være naturlig å jobbe innenfor disse fagområdene både på dagtid og på rolige perioder på skift.

 

VI TILBYR

 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med ansvar.
 • Et godt læringsmiljø, og mulighet til å delta på utviklingsprosjekter.
 • Tett oppfølging for opplæring og kursing.
 • Mulighet for tjenestebolig eller støtte til pendling.

Kvinner oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner

Einar Thygesen
Produksjonssjef
E-postadresse: et@sirakvina.no
Telefonnummer: 38 37 80 00
Mobil: 40 00 12 3

Hvem er Sira-Kvina kraftselskap?

Sira-Kvina Kraftselskap er en ledende fornybar kraftprodusent i Norge, med en av landets største magasinbeholdninger, og et imponerende reguleringssystem. Kraftselskapet, som eies av Statkraft Energi, Lyse Produksjon, Agder Energi og Skagerak Energi, ble etablert 1963. Selskapets visjon er å være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energiproduksjon i Europa. Hovedkontoret ligger på Tonstad i Sirdal Kommune.

Sentralt i kraftsystemet ligger Tonstad kraftverk som er Norges største med en årsproduksjon på om lag 4 TWh, mens samlet produksjon for alle 7 kraftstasjoner er 6,8 TWh. Systemets totale installerte effekt er 1760 MW. Øverst i systemet ligger pumpekraftverket Duge med en installert effekt på 200 MW, tilknyttet flerårsmagasinet Svartevatn som er blant de tre største kraftmagasinene i Norge.

Sira-Kvina anleggene har en meget sentral fysisk plassering både i det norske kraftnettet og i forhold til eksisterende og planlagte utenlandsforbindelser for kraftoverføring. Selskapet er en stor leverandør av systemtjenester for å balansere og stabilisere kraftsystemet.

Se videopresentasjon