Vil du sikre at miljøet blir ivaretatt ved bygging og drift av energianlegg?  

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har som samfunnsansvar å kontrollere at energianlegg bygges og drives etter godkjente tillatelser gitt i medhold av energiloven. Denne oppgaven ivaretas av miljøtilsynet for energianlegg. Seksjonen har ansatte ved hovedkontoret i Oslo og ved tre regionkontor. Vi søker nå etter fire nye medarbeider, to faste stillinger og to vikariat, til vår seksjon miljøtilsyn for energianlegg. Kontorsted vil være ved regionkontoret i Hamar (region øst) eller vårt hovedkontor i Oslo, som ligger sentralt på Majorstua. Vikariatene har ett års varighet.  

I seksjon miljøtilsyn for energianlegg er vi i dag 12 ansatte. Vårt ansvar er å følge opp at miljøhensynene ivaretas ved vindkraftanlegg og nettanlegg som etableres i Norge. Vi jobber for tiden med mange, store og krevende prosjekter som skal realiseres, og vi trenger derfor å styrke laget vårt ytterligere. Oppfølging av prosjektene skjer ved saksbehandling (godkjenning av planer), inspeksjon i felt og annen kontrollvirksomhet. I tillegg til å følge opp anlegg under bygging, gjennomfører vi kontroll av anlegg som er i drift. Dette vil ha økt fokus i tiden framover.

Arbeidsoppgaver

Som saksbehandler vil du være ansvarlig for oppfølging av nett- og vindkraftanlegg ulike steder i landet. Dette innebærer:

 • behandle detaljplaner og miljø-, transport- og anleggsplaner.
 • gjøre inspeksjoner i bygge- og driftsfasen.
 • kommunisere og samhandle godt med utbyggere, forvaltningsorganer, interesseorganisasjoner, grunneiere og allmennheten for øvrig, i saker som kan være kontroversielle.
 • reisevirksomhet (inntil 20-60 reisedager) knyttet til befaring/inspeksjon av anlegg.
 • endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes.

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi arbeider i et skjæringspunkt mellom miljø, arealforvaltning, teknikk og økonomi, og vektlegger breddekompetanse og personlige egenskaper. Våre nye medarbeidere må raskt kunne sette seg inn i ukjente fagområder og kjenne seg igjen i følgende:

 • høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen naturfaglig, planfaglig eller tekniske fag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende masternivå.
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • evne til å gjennomføre reiser på egen hånd og ferdes i til dels krevende terreng.
 • førerkort klasse B i minimum 1 år

Ønskelige/fordelaktige kvalifikasjoner

I tillegg til kvalifikasjonskrav, er det fordelaktig om du har:

 • relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning eller energisektoren, men nyutdannede og søkere med annen bakgrunn er også velkommen til å søke.
 • kunnskap om konsesjonsbehandling, oppfølging av anleggsvirksomhet eller arealplanlegging.
 • kunnskap om IKT/digitale løsninger, som kan brukes til å forbedre og utvikle effektive arbeidsprosesser. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt i ansettelsene. Vi ser etter en medarbeider som:

 • er helhetstenkende, løsningsorientert, samarbeidsvillig, selvgående og lojal.
 • kan kommunisere og samhandle ryddig, objektivt og konsekvent både internt og med eksterne aktører og miljøer.
 • ser muligheter og tar initiativ til nye digitale løsninger.
 • bidrar til et godt samarbeid og arbeidsmiljø, også med kolleger med annet kontorsted. 

Vi tilbyr

 • en sterk kunnskapsorganisasjon
 • miljørettet og faglig spennende jobb innenfor et samfunnsområde med stor aktivitet og aktualitet.
 • et kompetent og bredt sammensatt fagmiljø med gode muligheter for kompetansedeling.
 • godt og sosialt arbeidsmiljø
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • trening i arbeidstiden
 • aktivt bedriftsidrettslag
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 650 000 i stillingskode førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver ev. avd-/ over-/ senioringeniør (1408 /1434/ 1364/ 1085/ 1087/ 1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.Dersom du ønsker å reservere deg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).        

Kontaktpersoner

Inger Helene Waagaard Riddervold
Seniorrådgiver
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Øyvind Leirset
Seksjonssjef
Telefonnummer: 400 69 485
Petter Glorvigen
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 22 95 97 20/489 94 984

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger