Vil du sikre at miljøet blir ivaretatt ved bygging og drift av energianlegg?

Stillingsbeskrivelse

NVE har samfunnsansvar for å kontrollere at vassdrags og energianlegg bygges og drives som godkjent, og oppgaven ivaretas av miljøtilsynet. Miljøtilsynet er på grunn av stor oppgavemengde midlertidig delt i to seksjoner; en for vassdragsanlegg og en for energianlegg. Vi søker etter ny medarbeider ved miljøtilsyn for energianlegg med kontorsted ved regionkontoret i Narvik (Region Nord).

Miljøtilsyn for energianlegg med 10 ansatte har ansvar for å følge opp at energianlegg (vindkraftanlegg og nettanlegg) bygges og drives i henhold til konsesjon. Det er for tiden mange, store og krevende prosjekter som skal realiserer. Oppfølging skjer ved saksbehandling (godkjenning av planer), kontroll i felt og annen kontrollvirksomhet. Framover forventes mer kontroll av anlegg i drift.

Miljøtilsynet har ansatte ved hovedkontoret i Oslo og alle fem regionkontorene. Det som ansattes vil kunne få ansvar for oppfølging av anlegg i andre deler av landet. Fordeling av oppgaver mellom seksjon for vassdragsanlegg og energianlegg er dynamisk, slik at oppfølging av vassdragsanlegg kan inngå som framtidig arbeidsoppgave.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal jobbe med saksbehandling og tilsyn og vil få ansvar for enkeltsaker ulike steder i landet:

  • behandle detaljerte planer for energianlegg (nett
  • og vindkraftanlegg)føre tilsyn med energianlegg under bygging og i driftsfasen.
  • kommunisere og samhandle godt med tiltakshavere, forvaltningsorganer, interesseorganisasjoner, grunneiere og allmennheten i saker som kan være kontroversielle.
  • det må påregnes reisevirksomhet (inntil 40-60 reisedager), blant annet knyttet til befaring av anleggene
  • endring i arbeidsoppgaver må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

  • utdanning med naturfaglig
  • eller planfaglig retning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende masternivå.
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen.
  • reiser og befaringer inngår som en naturlig del av stillingen. Stillingen forutsetter derfor evne til å gjennomføre reiser på egen hånd og ferdes i til dels krevende terreng.
  • førerkort klasse B i minimum 1 år.

  Ønskelige/fordelaktige kvalifikasjoner

  • relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning eller energisektoren vil være en fordel, men nyutdannede og søkere med annen bakgrunn oppfordres også til å søke.
  • kunnskap om konsesjonsbehandling, oppfølging av anleggsvirksomhet eller arealplanlegging er ønskelig.

Personlige egenskaper

  • du er helhetstenkende, løsningsorientert, samarbeidsvillig, handlekraftig, selvgående og lojal.
  • du kan kommunisere og samhandle ryddig, objektivt og konsekvent både internt og med eksterne aktører og miljøer.
  • du bidrar til å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø, også med kolleger med annet kontorsted.
  • personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

  • miljørettet og faglig spennende jobb innenfor et samfunnsområde med stor aktivitet.
  • god mulighet til å tilegne seg kompetanse om tilsyn og oppfølging av anleggsvirksomhet.
  • kompetent og bredt sammensatt fagmiljø med gode muligheter for kompetansedeling.
  • familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
  • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
  • trening i arbeidstiden.
  • medlemskap i Statens Pensjonskasse.
  • årslønn innenfor spennet kr 460.000 – 650.000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver evt. avdelings-/over-/senioringeniør (1407/1434/1364 ev 1085/1087/1181).  For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

  Legg ved vitnemål og attester elektronisk. 

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument

 • og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Kjetil Greiner Solberg
senioringeniør
Telefonnummer: 918 61 724
Knut Aune Hoseth
regionsjef
Telefonnummer: 971 65 337
Øyvind Leirset
seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 90 40/400 69485

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger