Vil du satse fremover og videreutvikle Rusånes Fabrikker AS?

Fabrikksjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi vil at flest mulig skal realisere hyttedrømmen - blir du med på reisen?

Vi i Saltdalshytta ønsker å gi familier mer tid til å være sammen – i hytter som varer i flere generasjoner fremover. Derfor er hyttene våre basert på tre prinsipper: kvalitet, fleksibilitet og god pris. 

Saltdalshytta og Rusånes-fabrikken har vært en foregangsbedrift i utvikling, design og produksjon av effektive byggesett til Saltdalshytter og prosjektboliger i mange år. Helt fra Saltdalshyttas start i 1979, har vi vært opptatt av å bygge hytter som holder høy kvalitet og som er tilpasset et værhardt Norge. Etter å ha bygd tusenvis av hytter både til fjells og ved havet, vet vi hva som skal til for å bygge en kvalitetshytte som varer.

Vi har jobber med flere nye produktkonsepter, som gjør at fabrikken står foran spennende teknologiske utfordringer. Det handler om å videreutvikle byggekonsepter og byggesystemer for å kunne redusere samlet byggetid og kostnad for våre kunder og forhandlere. Fabrikkorganisasjonen er en viktig partner i dette arbeidet og du som vår nye fabrikksjef vil være en sentral medspiller i de ulike prosjektgruppene i Saltdalshytta og Mestergruppen konsernet.

Vårt mål er å løfte oss flere steg videre i løpet av de neste 2-3 årene. Fokuset blir ikke bare i produksjon, men også på de administrative prosessene på Rusånes. I tillegg til samhandling med Salg & Marked, Saltdalshytta Entreprenør og våre forhandlere. Et annet satsingsområde er videreutvikling av våre IT-systemer i og rundt produksjonsfunksjonen. Digitalisering står høyt på agendaen og vi har en ambisiøs plan de neste årene som krever sterk involvering fra deg som fabrikksjef og hele lederteamet på Rusånes.

Hovedoppgaver

Som ny fabrikksjef i Saltdalshytta vil du rapportere til direktør Boligproduksjon i Mestergruppen, og inngår i hans ledergruppe. Du vil også ha en bred kontaktflate i Saltdalshytta og Mestergruppen forøvrig.

Blant arbeidsoppgavene dine er følgende:

 • Daglig driftsoppfølging og oppfølging av KPI-er for produktivitet, leveransepresisjon og kvalitet.
 • Redusere ledetider og øke kvalitet på produkter og løsninger
 • Dialog med kunder og forhandlere.
 • Utarbeide plan for teknisk utvikling og investeringer i fabrikken samt være bidragsyter i utviklingsprosjekter i Saltdalshytta og Mestergruppen-konsernet.
 • Videreutvikling av logistikk og distribusjonsmodellen for Saltdalshytta i samarbeid med konsernressurser i Mestergruppen og våre forhandlere.
 • Videreutvikle Lean Manufacturing-konsepter, forbedringsarbeid og team/lederutvikling.
 • Videreutvikle, iverksette og følge opp fabrikkens rapporteringssystem, KPI-er og målemetodikk.

Hvem er du?

Ønsket bakgrunn er:

 • Ledererfaring fra produksjonsbedrifter, fortrinnsvis innenfor byggevaresektoren, logistikk, mekanisk eller prosessindustri.
 • Fordel med erfaring med produksjon av konfigurerte produkter i mange varianter med korte ledetider.
 • Erfaring med implementering av Lean Manufacturing-konsepter og -metoder.
 • Erfaring med implementering av ERP-systemer, MES/produksjonsstyringssystemer og digitalisering.
 • Kunnskap og erfaring med logistikk/distribusjon er en fordel.
 • Høyere relevant utdanning.

Ønskede lederegenskaper:

 • Tydelig, engasjert og samlende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å prioritere
 • Strukturert og handlekraftig
 • Utviklingsorientert
 • Kundeorientert med god forretningsforståelse
 • Engasjerende og involverende lederstil
 • Opptatt av å skape resultater gjennom teamarbeid og involvering

Kontorsted er Rusånes i Saltdal.

Lurer du på noe?

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Direktør Boligproduksjon, Stene T. Bergsløkken, på telefon +47 917 87 830 eller e-post: stene.bergslokken@mestergruppen.no
 • Direktør for produksjon og logistikk i Mestergruppen, Arne Dyngeland, på telefon +47 915 92 720, eller e-post: arne.dyngeland@mestergruppen.no
 • Rådgiver i Bedriftskompetanse, Eivind Hellevik, på telefon +47 906 14 830, eller e-post: eh@bedriftskompetanse.no.

For søknad med CV , klikk "Send søknad" på denne siden. Søknadsfrist er 19.02.2023.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknader blir behandlet av vår rekrutteringspartner Bedriftskompetanse.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer.

Omsetningen til Mestergruppen er på ca. 18 milliarder kroner.Fabrikken har 64 ansatte og omsetter for ca. 250 MNOK per år. Fabrikkens kunder er primært forhandlere i de fleste regioner i Norge, samt Saltdalshytta Entreprenør AS hvor vi har tre regionale team; Nord, Midt og Øst. 

Mestergruppen eier de norske byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter. Mestergruppen eier videre byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg.

I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. 

Gruppen har i tillegg til Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen –  en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre. 

Kontaktpersoner

Arne Dyngeland
Direktør for produksjon og logistikk i Mestergruppen
Telefonnummer: +47 915 92 720
Eivind Hellevik
Rådgiver i Bedriftskompetans
Telefonnummer: +47 906 14 830
Stene T. Bergsløkken
Direktør Boligproduksjon
Telefonnummer: +47 917 87 830

Hvem er Saltdalshytta?

Saltdalshytta er en del av Mestergruppen, et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.