Vil du lede vår seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid? 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE har ledig en fast stilling som seksjonssjef for internasjonalt utviklingssamarbeid (IN). Stillingen passer for deg som er på jakt etter en spennende og samfunnsnyttig lederstilling. Seksjonens oppgave er å ivareta NVEs rolle som faglig rådgiver innenfor områdene vann og energi i det norske bistands- og utviklingsarbeidet. Sammen med resten av seksjonen skal du bidra til vekst og bærekraftig utvikling i til sammen 13 land fordelt på Europa, Asia og Afrika. Oppdragene blir i all hovedsak utført av medarbeidere fra andre fagavdelinger i NVE, men det er IN som har ansvaret med å lede og koordinere programmene og prosjektene.   Du får lede åtte faglig dyktige medarbeidere i et internasjonalt miljø. Seksjonen er plassert i Vassdrags- og energidirektørens stab.

Arbeidsoppgaver

 • Samordne NVEs internasjonale engasjement, med vekt på utvikling av vann- og energiforvaltning i våre 13 samarbeidsland
 • Tett kontakt med OED, UD, ambassader og Norad
 • Personalansvar for åtte medarbeidere
 • Samarbeide med fagavdelingene i NVE om å rekruttere eksperter til de ulike oppdragene
 • Budsjettansvar for den internasjonale oppdragsvirksomheten
 • Delta på noe feltarbeid i våre samarbeidsland. Du må regne med 30-60 reisedøgn i året

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse og erfaring innen et eller flere av NVEs fagområder
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid innen vann- og/eller energisektoren
 • Ledererfaring/prosjektledererfaring
 • Evne og ønske om å lede faglig sterke medarbeidere som er spredt rundt i verden
 • Det er ønskelig med erfaring fra utviklingssamarbeid og fra offentlig forvaltning
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig er en forutsetning
 

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, strukturert og utadvendt
 • Du kan inspirere kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • Du har diplomatisk forståelse, gode samarbeidsformer og flerkulturell forståelse
 • Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Innflytelse på viktige samfunnsområder, og vil få stor kontaktflate, nasjonalt og internasjonalt
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor internasjonale samarbeidet
 • Flotte, kontorlokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 700 000 – 950 000 i stillingskode seksjonssjef (1211) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).       

Kontaktpersoner

Gunn Oland
programdirektør
Telefonnummer: +47 90221248
Kathrine Berg Nilsen
HR
Telefonnummer: +47 22 95 98 62
Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør
Telefonnummer: +47 92207766

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger