Vil du lede vår satsning på systemutvikling og løsningsarkitektur?

Seksjonsleder IKT Systemutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du en dyktig leder som motiveres av å utvikle medarbeiderne dine? Har du bakgrunn innenfor systemutvikling og løsningsarkitektur og erfaring med å etablere et effektivt og godt arbeidsmiljø basert på smidige metoder? Da er dette stillingen for deg! Vi søker nå en engasjert leder med gode gjennomføringsevner til seksjon Systemutvikling & Løsningsarkitektur i avdelingen IKT Forretningstjenester. 

Avdelingen IKT Forretningstjenester utvikler, leverer og forvalter krevende og komplette IT-tjenester til hele verdikjeden i Bane NOR. Tjenestene omfatter et mangfold av tjenester fra ERP, datavarehus, portalløsninger til mer forretningsspesifikke applikasjoner knyttet til Bane NOR sin kjernevirksomhet.

Seksjon Systemutvikling og Løsningsarkitektur er en nyopprettet seksjon i Bane NOR hvor vi samler vår kompetanse og kapasitet innenfor utvikling av våre løsninger. Vår nye seksjonsleder vil få et stort ansvar i å etablere og forme seksjonen basert på beste praksis for systemutvikling og løsningsarkitektur for å sikre best mulig løsninger til våre brukere og kunder.

Hele avdelingen IKT Forretningstjenester jobber etter smidige metoder der våre medarbeidere inngår i forretningsrettede tjenesteteam, som kontinuerlig leverer, forvalter og videreutvikler IKT-tjenester til forretningen for å understøtte deres behov og bidra til at de når sine mål. Leveranseansvaret for tjenesteteamene er organisert i andre seksjoner i samme avdeling. Seksjon Systemutvikling og Løsningsarkitektur har ansvaret for utviklings- og arkitekturoppgaver inn i disse teamene. 

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder har du ansvaret for den faglige og organisatoriske utviklingen av din seksjon. Du vil ha personalansvar for våre interne systemutviklere og løsningsarkitekter, med særlig fokus på medarbeiderutvikling, rekruttering og endringsledelse. I den faglige utviklingen av seksjonen ligger det å etablere og forvalte utviklingsstandarder og -prosesser, med tilhørende metodeverk, utviklingsmiljø og verktøy. Basert på Bane NORs strategier og virksomhetsarkitektur har du også ansvar for å etablere og forvalte prinsipper for løsningsarkitektur. Bane NOR har en uttalt strategi om å øke intern kompetanse og kapasitet innenfor IT, og du vil ha ansvaret for å videreutvikle og øke vårt sterke fagmiljø.

Seksjonen har også ansvaret for innleie av systemutviklere og løsningsarkitekter. Dette innebærer at du vil få ansvaret for å se på den samlede kapasiteten og sikre at all utvikling og løsningsdesign foregår i tråd med våre prinsipper og metoder. 

Utviklerne og løsningsarkitektene vil i det daglige inngå i tjenesteteam eller prosjekter, og du vil jobbe tett med de øvrige seksjonslederne for sikre en best mulig samlet leveranse fra IT. 

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for IKT Forretningstjenester.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innen teknologifag, eventuelt kan bred erfaring og utdanning på bachelor-nivå likestilles 
 • Erfaring som systemutvikler, løsningsarkitekt og/eller leder av teknologiteam
 • Erfaring med smidige metoder 
 • Erfaring med personalledelse av team eller seksjoner 
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Du motiverer, inspirerer og prioriterer
 • Du leder endringsprosesser med engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Du formidler og forenkler komplekse problemstillinger og tilpasser budskapet til forskjellige mottakergrupper
 • Du jobber målrettet, teamorientert og skaper gode samarbeidsrelasjoner eksternt og internt på tvers av nivåer og funksjoner
 • Du lytter, bygger tillit og opptrer som en strategisk sparringspartner 
 • Selvstendig og initiativrik 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Et sterkt, engasjert og motivert fagmiljø i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og spennende lederoppgaver  
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid) 
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog i Norge

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Kontaktpersoner

Guro Berild
Avdelingsleder IT
E-postadresse: guro.berild@banenor.no

Hvem er Bane NOR - ?

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.