Vil du lede prosjekter av stor betydning for Oslo by?

Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Prosjektdivisjonen i Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og gjennomføring av et stort antall prosjekter innenfor gate, park, friområder og idrettsanlegg. Divisjonen gjennomfører løpende over 100 prosjekter og har for tiden et årlig investeringsbudsjett på om lag 1 milliard kroner. 

Vi søker 2 prosjektledere som vil bygge spennende og utfordrende byutviklingsprosjekter i Oslo by. Stillingene tilhører seksjon Gate- og kollektiv i Prosjektdivisjonen. Seksjonen har en betydelig prosjektportefølje, herunder rehabilitering av kastanjetrærne i Bygdøy Allé, gateopprustning og tilpasning til Oslos nye trikker, blant annet i Storgata og Thorvald Meyers gate, og vi skal bygge ny gate og bussterminal på Bryn kollektivknutepunkt.

Som prosjektleder i seksjonen vil du ha ansvar for å lede prosjekter gjennom prosjektfasene, fra reguleringsplan og forprosjekt til gjennomføring av byggefasen frem til ferdig bygget anlegg.  Vi ønsker deg med god faglig forankring i prosjektledelse, innen planlegging og/ eller anlegg og med ønsker om å bidra til en attraktiv, grønn og funksjonell by.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse
 • Beskrive, planlegge og gjennomføre samferdselstiltak
 • Bestille, følge opp og kvalitetssikre planer og utredninger fra rådgivningsfirma
 • Lede og følge opp planprosesser
 • Anskaffelse og kontraktsoppfølging av rådgiver og entreprenør
 • Ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet 
 • Deltagelse i faggrupper internt og eksternt
 • Andre oppgaver som tilfaller seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Minimum fullført bachelor som ingeniør/sivilingeniør, bygg- og anleggsfag, samferdselsfag, arealplanlegger eller lignende
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Ønskelig med veikompetanse innen de ulike fasene regulering, prosjektering og bygging
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse av samferdsel og infrastruktur prosjekter
 • Ønskelig med erfaring fra kontraktsoppfølging
 • For senior prosjektleder er det ønskelig med minimum 7 års erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
 • For junior prosjektleder er det ønskelig med noe erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • God planleggings- og gjennomføringsevne
 • Strukturert og systematisk
 • Selvdreven og trives godt med å ta initiativ
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kan identifisere deg med Oslo kommunes verdier: Respekt, Engasjement, Brukerorientering og Redelighet 

Vi tilbyr

 • Spennende prosjekter hvor du får bidra til å sette preg på Oslo by
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer, og moderne lokaler sentralt lokalisert på Hasle
 • Prosjektlederopplæring og innføring i investeringsprosessene for prosjektgjennomføring
 • Gode faglig utviklingsmuligheter, samt muligheten for stort handlingsrom og ansvar
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke inkl. lunsj
 • Gunstige låne-, pensjons- og forsikringsordninger
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning i lønnstrinn 38-47 ( kr. 527 300- kr. 621 300) for junior prosjektleder og lønnstrinn 48-58 (kr. 621 300 - kr. 769 300) for senior prosjektleder. Høyere lønn kan vurderes til særlig kvalifiserte søkere til stillingen som senior prosjektleder. Lønnsplassering avhenger av erfaring og kompetanse.

 

 Relevante vitnemål og attester, skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til ett eventuelt intervju. 

Kontaktpersoner

Lan Duong
Seksjonssjef
Telefonnummer: 992 99 734

Hvem er Oslo Kommune, Bymiljøetaten?

Bymiljøetaten er en etat med cirka 750 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.

Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser.

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.