Vil du lede politiets IT-prosjekter?

Prosjektledere med erfaring - Politiets IKT-tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Politiets IKT-tjenester skal bidra til å digitalisere og modernisere norsk politi. Vi er totalleverandør av IKT til politiet, og det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vi er nærmere 500 medarbeidere som utvikler, forvalter, drifter og gir brukerstøtte til samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua i Oslo og distriktskontorer i hele landet.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. Politiet er inne i et krevende moderniserings- og omstillingsarbeid, og riktig bruk av IKT er et viktig virkemiddel for å nå politiets mål. Politiets IKT-Tjenester (PIT) er politiets totalleverandør av IKT, og bruken av prosjekt som organisasjonsform står sentralt. Evnen til prosjektgjennomføring med god kvalitet er derfor et strategisk fokusområde i organisasjonen. 

Politiet har etablert en egen prosjektmodell som definerer hvordan prosjekter skal gjennomføres. Denne er bygd på PRINCE2 rammeverket og prosjektveiviseren fra DIFI. Organisasjonen gjennomfører i økende grad prosjekter etter smidige prinsipper, og DevOps er under innføring. 

Seksjon for prosjektledelse består av 20 engasjerte prosjektledere samt innleide konsulenter. I vår organisasjon er rollen som prosjektleder tydelig definert og innarbeidet. Vi har et aktivt, drivende og genuint faglig interessert miljø. Vi anerkjenner at prosjektleder er en leder i organisasjonen og har derfor etablerte strukturer for lederutvikling i tillegg til prosjektfaglig utviklingstiltak. 

Politiets verdier er "modig, respekt, helhetsorientert og tett på". Vi ønsker medarbeidere som ser muligheter i endringer, samarbeider godt med andre og har relevant erfaring som prosjektleder av IKT prosjekter. 

Kandidater bes om å svare kort på følgende spørsmål i søknaden: "Hvordan påvirkes klassisk prosjektstyring, som f.eks PRINCE2, av en smidig tilnærming?"

Arbeidsoppgaver

 • Lede politiets IKT prosjekter på vegne av prosjekteier og styringsgruppe.
 • Lede konseptfaser og utredningsarbeid som kan føre frem til et formelt prosjekt.
 • Levere prosjekter med god kvalitet, i henhold til politiets prosjektmodell og beste praksis.
 • Skape gode relasjoner til enkeltpersoner og grupper både internt og eksternt.
 • Bistå både internt i PIT og ellers i politiet med prosjektlederkompetanse og rådgivning.
 • Bidra til den faglige utviklingen av avdelingen og prosjektmodenheten i politiet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Lang relevant erfaring som leder av IKT prosjekter i store organisasjoner.
 • Erfaring med kommunikasjon og samhandling med toppledelse herunder utarbeidelse av styrings- og beslutningsunderlag.
 • Teoretisk sterk på faget prosjektledelse. Ønskelig med sertifisering i PRINCE2 på practitioner nivå. Gjerne også andre relevante sertifiseringer som PMP, MSP eller IPMA.
 • Praktisk erfaring med metodisk tilrettelegging av produktnedbryting, tidsplanlegging og estimering.

Det er i tillegg en fordel med

 • Erfaring fra både offentlig og privat sektor
 • Ledelse av konseptvalgutredninger i store organisasjoner
 • Praktisk erfaring fra smidige prosjekter
 • Erfaring med kvalitetssikring av prosjekter og programmer
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Genuint interessert i prosjektledelse som fag og legger yrkesstolthet i å etterleve beste praksis innen prosjektledelse.
 • Oppnår tillit hos prosjekteier, deltagere og interessenter ved å levere kvalitet i arbeidet, være løsnings- og faktafokusert samt lydhør ovenfor andres meninger.
 • Dyktig til å bygge team og relasjoner i en matriseorganisasjon.
 • Liker å arbeide selvstendig og er beslutningsdyktig når det er påkrevd.
 • Fremstår som trygg på eget fagfelt og i rollen som prosjektleder.
 • Særdeles strukturert, nøyaktig og systematisk.
 • Analytiske evner og er flink til å trekke ut det vesentlige av store mengder informasjon.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med varierte oppgaver og stor grad av selvstendighet.
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Dyktige og engasjerte kolleger i nye og moderne lokaler på Majorstua.
 • Muligheten til å jobbe for et bedre og mer effektivt politi og dermed også for et bedre samfunn.
 • Gode arbeidsbetingelser (Fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Stillingen lønnes som 1113 prosjektleder i spennet 540 000 - 890 000 brutto per år i henhold til Statens lønnsregulativ. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Åsmund Realfsen
Seksjonssjef Prosjektledelse
Telefonnummer: (47) 479 08 741

Hvem er Politiets data- og materielltjeneste?

Virksomhetsområdet eiendom, bygg og anlegg (EBA) har i dag et rådgivende ansvar for Politi- og lensmannsetaten innen anskaffelse, forvaltning, drift og vedlikehold av etatens bygningsmasse. EBA har et ansvarsområde som dekker 600.000 leide kvadratmeter fordelt på ca 430 lokasjoner og 800 kontrakter. Politiet og ansvarsområdet EBA er i endring. Virksomhetsområdet skal overta et større ansvar for etatens totale eiendom, bygg og anleggsmasse. Behovet for styrking av sentral EBA-kompetanse i etaten er derfor stort. EBA vil få en viktig rolle i dette og søker derfor etter personer som ønsker å være med å utvikle og videreføre politiet som en profesjonell og kostnadseffektiv statlig leietager.